Gemeente zet in op preventie voor gezondheid inwoners

58

College stemt in met uitvoeringsplan
Als opvolging van het Lokaal Preventieakkoord dat in 2021 is vastgesteld, is een uitvoeringsplan geschreven waarmee het college van B en W heeft ingestemd. Met verschillende partijen wordt samengewerkt op de themas en doelen waarmee de gezondheid van inwoners van gemeente Hof van Twente verbeterd en beschermd kan worden. Het gaat om de BRAVOthema’s: Bewegen, Roken, Alcohol, Voeding en Ontspanning. Het college heeft ingestemd met het uitvoeringsplan dat zich richt op een gezonde leefstijl, een gezonde leefomgeving, het terugdringen van alcoholgebruik en drugs en het goed omgaan met sociale media.

Lokaal Preventieakkoord gemeente Hof van Twente
In 2021 heeft gemeente Hof van Twente een Lokaal Preventieakkoord opgesteld. Hiermee is een proces gestart waarin met veel betrokken partijen als welzijn, zorg, sport, scholen, GGD Twente, Tactus en Halt gekeken is op welke thema’s we moeten inzetten en welke doelen we daarbij willen halen.

Uitvoeringsplan Lokaal Preventieakkoord
Afgelopen tijd is er hard gewerkt om een uitvoeringsplan te schrijven voor het Lokaal Preventieakkoord en is er al een start gemaakt met de uitvoering. Binnen het uitvoeringsplan zetten we in op drie programma’s en werken de komende tijd aan de volgende onderwerpen:

Gezonde Leefstijl

o Gezonde voeding en jeugd

o Gezondheidsweek (in samenwerking met Hof Beweegakkoord)

o Valpreventie

o Gecombineerde Leefstijl Interventie

Gezonde Leefomgeving
o Gezonde sportlocatie

o Gezonde scholen

o Gezonde groene ontmoetingsplekken

Terugdringen middelengebruik en problematisch gebruik digitale media
o Bewustwording jeugd omtrent middelengebruik (alcohol en drugs)

o Bewustwording ouders omtrent middelengebruik (alcohol en drugs)

o Opstellen integrale aanpak terugdringen middelengebruik

o Aandacht voor problematisch gebruik digitale media en voor mediagebruik op een veilige manier

Kerngerichte aanpak
Om een extra impuls te geven aan de uitvoering van het lokaal preventieakkoord, wordt gewerkt met een kerngerichte aanpak. Dit betekent dat in elke kern een Gezond Platform wordt opgezet: Gezond Markelo, Gezond Diepenheim, Gezond Hengevelde, Gezond Bentelo, Gezond Delden en Gezond Goor. Elke kern gaat met één van de BRAVOthema’s aan de slag. In 2022 wordt gestart in Markelo en Goor. In 2023 wordt gestart in Diepenheim, Hengevelde, Bentelo en Delden. De coördinator Lokaal Preventieakkoord Henk Abels coördineert de uitvoeringsplannen en platformen. De buurtsportcoaches ondersteunen in de uitvoering.

Sleutel tot succes
Bij de uitvoering van het Lokaal Preventieakkoord hebben we de verbinding gezocht met
de JOGGaanpak, de Gezonde Schoolaanpak, het Preventie en handhavingsplan alcohol en middelengebruik, gemeentelijk beleidsplan De Gezonde Verbinding en het Hof Beweegakkoord. Dit hebben we gedaan om een sterke integrale samenwerking neer te zetten en écht vooruitgang te boeken op de verschillende gezondheidsthema’s. Daarnaast werken we vanuit positieve gezondheid waarbij het accent ligt op wat iemand wel kan en niet op wat iemand (niet meer) kan.

Meedenken of meedoen? Neem contact op
Herkent u het belang van de aanpak van het bevorderen en beschermen van de gezondheid van onze inwoners en denkt u hier een bijdrage aan te kunnen leveren? Dan komen wij graag in contact met u. Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Henk Abels, coördinator Lokaal Preventieakkoord van Salut Welzijn (0659820760, henk@salutwelzijn.nl) of Michelle van Vlierberghe, beleidsadviseur publieke gezondheid van Gemeente Hof van Twente (0634337816,
m.vanvlierberghe@hofvantwente.nl).

Nationaal Preventieakkoord
In 2018 is het
Nationaal Preventieakkoord opgesteld waarin afspraken staan om Nederlanders gezonder te maken door roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht terug te dringen. De Rijksoverheid maakte deze afspraken met meer dan 70 maatschappelijke organisaties waaronder gemeenten. Deze afspraken zijn gemaakt omdat roken, overgewicht en probleemdrinken de grootste veroorzaker zijn van ziekte in Nederland. Elk jaar gaan er 35.000 mensen dood aan de gevolgen hiervan, bijvoorbeeld aan hart en vaatziekten of diabetes (bron: Rijksoverheid)