Gemeente waarschuwt voor Afvoercheck

583

De gemeente heeft signalen van inwoners gekregen dat medewerkers van het bedrijf met de naam ‘Afvoercheck’ bij de inwoners van Hof van Twente aanbellen met het aanbod om de rioolhuisaansluiting preventief te reinigen of controleren.

Het bedrijf wekt daarbij de suggestie dat dit in samenwerking met de gemeente Hof van Twente gebeurt. De gemeente heeft echter geen samenwerkingsverband met welk bedrijf dan ook om deze werkzaamheden uit te voeren. Meerdere gemeenten hebben inmiddels al gewaarschuwd voor dit bedrijf.

Het reinigen en controleren va de riolering is belangrijk voor een goede afvoer van het regenwater en vuil water. De gemeente laat daarom zelf regelmatig het openbare riool reinigen en controleren.

Het controleren en onderhouden van de huisaansluiting voor het riool is wel een goede zaak. Dit gebeurt niet door de gemeente. U kunt dat als bewoner of huiseigenaar zelf (laten) doen. U bent in dat geval zelf vrij om een keuze te maken of u dit door een bedrijf wilt laten doen of dat u dit zelf doet. De gemeente heeft daar geen betrokkenheid bij.