Gemeente stuurt aanslagen gemeentelijke belastingen eind juni

40

“Gelukkig zijn de problemen met de systemen verholpen en kunnen de
belastingaanslagen eind juni 2021 bij inwoners op de deurmat vallen,” aldus
wethouder Harry Scholten.
Doordat koppelingen van geautomatiseerde gegevens verloren gingen bij de hack
was het niet mogelijk om de aanslagen van gemeentelijke belastingen in februari te versturen zoals normaal gesproken gebeurt. Nu de problemen zijn opgelost kunnen de aanslagen eind juni verstuurd worden.

Betaling belastingaanslag
De aanslagen gemeentelijke belastingen kunnen, net als anders, in twee termijnen worden
betaald. De data van de eerste en tweede termijn staan vermeld op de aanslag. Bij mensen
die een automatische incasso hebben verleend wordt de aanslag in zes termijnen
geïncasseerd. Ook deze data staan vermeld op het aanslagbiljet.

Informatie
Wanneer er vragen zijn kan men contact opnemen met Belastingen via het algemene
telefoonnummer van de gemeente 0547 – 85 85 85 of via e-mail info@hofvantwente.nl.