Gemeente stelt versturen aanslag gemeentelijke belastingen uit

57

Door de cyberaanval in december 2020 kan de gemeente de belastingaanslagen van 2021 niet eind februari versturen. Veel koppelingen van geautomatiseerde gegevens zijn verloren gegaan. Om achterstanden weg te werken en de aanslagen goed voor te bereiden, is er meer tijd nodig. Wethouder Harry Scholten zegt daarover: “Het is belangrijk dat aanslagen correct zijn en dat vraagt grote zorgvuldigheid. Naar verwachting kunnen wij de aanslagen binnen enkele maanden versturen, streven is nog voor de zomervakantie. Het is goed om daar in de uitgaven alvast rekening mee te houden en geld te reserveren. Via onze website, lokale media en huis-aan-huisblad laten wij weten wanneer de belastingaanslagen van 2021 worden verstuurd.”

Zorgvuldig
De gemeente wil zorgvuldig omgaan met de aanslagen en inwoners geen overlast bezorgen door verkeerde informatie of het opnieuw moeten aanleveren van gegevens. Er wordt met man en macht gewerkt om de systemen weer op orde te krijgen. Het streven is om voor de zomervakantie de aanslagen te versturen.

Betaling belastingaanslag
Voor het betalen van de aanslag verandert er niets. Zoals op het aanslagbiljet staat aangegeven kan, net als anders, in twee termijnen worden betaald. Het enige dat kan veranderen is dat de termijnen naar achteren worden verschoven. De data van de eerste en tweede termijn staan vermeld op de aanslag. Bij mensen die een automatische incasso hebben verleend wordt de aanslag in zes termijnen geïncasseerd. Ook deze data staan vermeld op het aanslagbiljet.

Informatie
Op website en via lokale media zal de gemeente melden wanneer de belastingaanslagen verstuurd worden. Wanneer er vragen zijn kan men contact opnemen met Belastingen via het algemene telefoonnummer van de gemeente 0547 – 85 85 85 of via e-mail info@hofvantwente.nl.