Gemeente Hof van Twente start algemene voorziening voor de wasverzorging

225

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de wasverzorging voor Wmo-cliënten anders te gaan organiseren. Voorstel van het college is om hiervoor een algemene wasvoorziening op te zetten. Na goedkeuring door de gemeenteraad start deze in juli 2021.
Een wasvoorziening op een centrale locatie is een stuk goedkoper dan de verzorging van de was bij alle individuele cliënten thuis. Wethouder Pieter van Zwanenburg noemt als bijkomend voordeel: “een algemene voorziening biedt werkgelegenheid aan mensen die moeilijk werk kunnen vinden en die nu afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering. Zij kunnen hier mogelijk werkervaring opdoen.”
De gemeenteraad van Hof van Twente heeft eerder, bij de behandeling van de gemeentebegroting 2021, al besloten om de wasverzorging anders te gaan organiseren.

Wat gaat er veranderen?

Een deel van de inwoners, dat nu van de gemeente hulp bij het huishouden heeft, ontvangt ook hulp bij het doen van de was. Nu wordt dit nog bij mensen thuis gedaan door de thuiszorgmedewerker. Dat gaat veranderen. De was wordt straks gewassen op een centrale locatie. Het wasgoed wordt bij mensen thuis opgehaald en weer schoon teruggebracht.

Voor wie is het bedoeld?

Deze wasvoorziening is vooral bedoeld voor inwoners die, vanwege een lichamelijke of psychische beperking, niet zelf de wasverzorging kunnen doen. Zij maken nu al vaak gebruik van de voorziening wasverzorging op grond van de Wmo. Voor deze inwoners is en blijft het noodzakelijk dat zij worden geholpen bij de wasverzorging.
Maar ook voor alle andere inwoners van Hof van Twente is het mogelijk om gebruik te maken van de algemene voorziening. Voor deze inwoners kan de wasvoorziening worden gezien als een gemaksvoorziening. Zij betalen een marktconform tarief voor de dienstverlening.

Wijziging verordening

De gemeenteraad moet instemmen met het voorstel van het college van burgemeester en wethouders voor het starten van deze algemene voorziening. Pas daarna gaat de wasvoorziening van start. Ook moet de gemeenteraad een nieuwe Wmo-verordening
vaststellen. Dit gebeurt naar verwachting in juni 2021.

Wat kost het?

Onderdeel van het voorstel aan de gemeenteraad is de bijdrage die Wmo-cliënten betalen voor gebruik van deze wasvoorziening. Voor Wmo-cliënten gaat het om een bijdrage van   € 4,50 per waszak van maximaal 8 kilo. Dit bedrag is gebaseerd op wat het volgens het Nibud kost om thuis de was te doen.

Hoe komen inwoners in aanmerking?

Iedere inwoner van Hof van Twente mag gebruik maken van de algemene voorziening.
Gebruikers betalen het marktconforme tarief. Om voor het aangepaste tarief van € 4,50 per waszak in aanmerking te komen, is vooraf toestemming van de gemeente nodig. Deze
toestemming kunt u vragen bij het team Zorg van de gemeente.

Meer informatie

Na het raadsbesluit in juni a.s. zullen cliënten, waarbij nu thuis de was wordt gedaan door de thuiszorg, een brief krijgen. Hierin wordt uitgelegd wat er precies gaat veranderen en
wanneer de nieuwe werkwijze van start gaat. Ook zal dan op de website van de gemeente meer informatie beschikbaar komen.