Gemeente Hof van Twente: de duurzaamste gemeente van Overijssel

69

Uit een recent onderzoek van Vattenfall is gebleken dat gemeente Hof van Twente de
duurzaamste gemeente van Overijssel is. Door middel van de Duurzaamheidsindex
Nederlandse Gemeenten werden alle Nederlandse gemeenten beoordeeld op drie
belangrijke aspecten: groene tuinen, zonnepanelen en de Investeringssubsidie Duurzame
Energie (ISDE). Op basis van deze onderdelen heeft Hof van Twente een indrukwekkende
score behaald. De gemeente is maar liefst 47,1% groener dan het landelijke gemiddelde.
Het onderzoek is gebaseerd op data van het CBS, de RVO en Cobra Groeninzicht. Met deze
basis kon er een analyse worden gemaakt van de duurzaamheidsprestaties van elke
gemeente in Nederland. Het feit dat Hof van Twente zo’n hoge score behaalde, toont aan dat wij vooroplopen in het streven naar een groenere en duurzamere omgeving.

Wethouder Wim Meulenkamp: “Een heel mooi resultaat en een prima motivatie om de
komende jaren flinke stappen te blijven zetten in onze gemeentelijke
duurzaamheidsdoelstellingen.” De duurzaamheidsprestaties in de gemeente zijn goed voor
het milieu en zorgen voor lagere energiekosten.

Groenste tuinen
In de duurzaamheid index is gekeken naar welke gemeente de groenste (en dus minst
bestrate tuinen) heeft. Het Noord-Hollandse Bloemendaal is de groenste gemeente van
Nederland, 82.7% van de tuinen zijn hier groen. In Hof van Twente is 69.9% van de tuinen
niet bestraat. Een groene tuin draagt bij aan een schonere lucht, het verbetert de
wateropname in de bodem, zorgt voor verkoeling als het warm is, dempt geluid en dieren
vinden er beschutting en voedsel.

Zonnepanelen
Groene energie opwekken wordt steeds populairder. In de Routekaart Energieneutraal 2035
heeft de gemeente Hof van Twente opgeschreven hoe we de gemeente energieneutraal
gaan maken. Energieneutraal in 2035 betekent dat alle energie die we samen gebruiken als
inwoners en ondernemers duurzaam in onze gemeente opgewekt is. Hiervoor hoeft niet elk
huis in 2035 energieneutraal te zijn en dit betekent ook niet dat we als gemeente CO2
neutraal zijn. We zijn daarom zeer positief gestemd dat al 33.3% van de woningen in Hof van Twente zonnepanelen heeft.

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)
De ISDE dekt een deel van de aanschafkosten van duurzame energieoplossingen. Denk
hierbij aan oplossing zoals zonneboilers, (hybride) warmtepompen en isolatiemaatregelen.
De ISDE-subsidie loopt door tot 2030 en jaarlijks komt er nieuw budget beschikbaar.
Bent u eigenaar van een koopwoning en is deze woning uw hoofdverblijf? Dan kunt u
gebruik maken van de ISDE. Sinds de introductie van de duurzame subsidie in 2016, zijn er
in Nederland tot juni 2023 gemiddeld 300 aanvragen per 10.000 inwoners ingediend. Binnen gemeente Hof van Twente zijn dit 757.6 aanvragen per 10.000 inwoners. Wilt u meer informatie over de ISDE, kijk dan op duurzaambouwloket.nl.