Gemeente gaat Maaien met een ander doel!

58
Duurzamer groen en meer biodiversiteit
In 2023 gaat Hof van Twente maaien met een ander doel: het vergroten van de
biodiversiteit. Dat is nodig om onze kernen leefbaar te houden. Daarom kiest de
gemeente voor grasvelden met meer kruiden en wilde bloemen. Om dat te bereiken
wordt het onderhoud daarop aangepast.

Wat willen we bereiken?

Door anders te maaien ontstaat een hogere begroeiing van meer soorten planten. Die
zorgen ervoor dat de bodem niet verdroogt. Ook stijgt de omgevingstemperatuur daardoor
minder hard. Er komen meer bloeiende soorten. Dat ziet er ook nog eens mooi uit.

De veranderende begroeiing trekt meer insecten aan die op hun beurt weer voedsel zijn voor vogels en andere kleine dieren. Zo ontstaat een betere biodiversiteit.

Waarom is meer biodiversiteit nodig?
De zomers worden droger en de natte periodes intenser. De laatste jaren zien we daardoor
het groen veranderen. Veel soorten hebben het lastig en bijvoorbeeld het grasveld krijgt het door de droogte zwaar te verduren. U zult dat ook in uw eigen tuin merken. Omdat het gras
verdwijnt slaat de bodem dicht. Daardoor is die minder in staat om hevige regen op te
vangen. Meer variatie in plantensoorten houdt de bodem luchtiger en vochtiger.

Hoe zorgen we voor meer biodiversiteit in grasvelden?
De gemeente gaat de grasvelden die nu vaak worden gemaaid minder vaak maaien.
Daardoor krijgen planten en wilde bloemen de kans om tot bloei te komen. Om kruidenrijkere grasvelden te bereiken wordt ongeveer twee keer per jaar gemaaid.

Waar wordt anders gemaaid?
Twee jaar geleden zijn we al begonnen met het minder maaien van wadi’s (kunstmatige
verlaging in een veld waar regenwater naartoe stroomt). Dit levert heel positieve resultaten
op. Dit jaar worden de grasvelden binnen de bebouwde kom die voldoende breed of groot
zijn minder gemaaid. Uiteraard vallen sportvelden en speelvelden hier niet onder. Die blijven we gewoon maaien.

Meer informatie?

Op de website van de gemeente leest u meer over het maaibeheer en biodiversiteit (zie
programma Kleurrijkleven). We werken eraan om de maailocaties op een digitale kaart op
de website te kunnen laten zien.