Gemeente doet onderzoek naar gezondheid in relatie tot woonomgeving

112

Gemeente Hof van Twente wil graag inzicht in de behoeften van inwoners op het gebied van gezondheid in relatie tot de woon- en leefomgeving. De directe omgeving is namelijk van invloed op de gezondheid en vitaliteit. Om dit inzicht te krijgen vraagt de gemeente inwoners een vragenlijst in te vullen. Onder de inzenders worden vijf waardebonnen van    € 100 verloot.
Met de vragenlijst verwacht de gemeente per wijk een goed beeld te krijgen wat er leeft en waar behoefte aan is. En ook hoe de gemeente aan die behoeften tegemoet kan komen. Met de uitkomsten van de vragenlijsten als basis wil de gemeente vervolgens met inwoners in gesprek.
De vragenlijst is te vinden op de website van de gemeente: https://www.hofvantwente.nl/actueel/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/archief/2021/05/artikel/doe-mee-aan-de-gezondheidsenquete-1942 en wordt gedeeld op Facebook, Twitter en Instagram.De vragenlijst mag doorgestuurd worden naar vrienden of familie in Hof van Twente.

Vanuit de gemeente Hof van Twente wordt de komende jaren gewerkt aan 4 verschillende
thema’s:
– Kansrijk opgroeien (gelijke kansen voor iedereen)
– Vitaal oud worden (energie hebben, positief in het leven staan)
– Vitale wijken (veilige omgeving, prettig wonen en goed contact met buren)
– Gezonde leefstijl en gezondheid
Voor de zomer gaat de gemeente de uitkomsten van de vragenlijst bestuderen, zodat er een goed beeld is over wat er in de wijken en kernen speelt. In de tweede helft van dit jaar volgen dan de gesprekken met inwoners.