Gemeente biedt mogelijkheden voor ruimere terrassen

51

Horecaondernemers mogen ook dit jaar, waar dat kan, hun terras meer ruimte geven. Burgemeester Ellen Nauta: “De horeca is hard getroffen in deze coronacrisis. We willen de horeca graag ondersteunen, net als vorig jaar. Daarom krijgt de horeca in Hof van Twente tijdelijk meer ruimte om terrassen neer te zetten.’’ In alle gevallen moeten de horecaondernemers voldoen aan de landelijke en regionale richtlijnen. Uiteraard kunnen de terrassen alleen in gebruik genomen worden wanneer de landelijke maatregel tot horecasluiting is opgeheven.

Ondanks dat nog niet bekend is wanneer de terrassen weer open mogen roept de gemeente horecaondernemers op om zich alvast te melden bij het Ondernemersloket met hun plannen voor een ruimer terras. In het plan moeten minimaal een coronaprotocol, situatietekening en contactpersonen doorgegeven worden aan de gemeente. Ook gelden er voorwaarden voor het beperken van overlast voor de omgeving. De horecaondernemers moeten zelf de omwonenden actief informeren over de plannen. Daarnaast moet er voldoende ruimte overblijven voor een veilige doorgang van voetgangers, rolstoelgebruikers of hulpdiensten.

Horecaondernemers kunnen hun plan voor een ruimer terras indienen bij Berryl Michel van het Ondernemersloket via: ondernemersloket@hofvantwente.nl. Zij is ook bereikbaar voor vragen via 06-19 38 44 89. De gemeente bekijkt het plan in goed overleg met de ondernemer en kan toestemming geven als aan de voorwaarden wordt voldaan.