Gemeente begint pilot met Proefsamenwonen

39

Het college heeft op 29 maart 2022 besloten een pilot te starten met het proefsamenwonen zonder hier direct financiële consequenties aan te verbinden maar wel een aantal voorwaarden te benoemen.
Het proefsamenwonen betreft situaties waarin mensen de mogelijkheid wordt geboden om uit te zoeken of ze definitief willen gaan samenwonen of (nog) niet. Het gaat om mensen die willen gaan samenwonen vanuit een affectieve relatie. Zij vragen vooraf via een aanvraag- formulier het samenwonen bij de consulent aan op het moment dat dit feitelijk aan de orde is. Vervolgens wordt deze aanvraag toegekend of afgewezen. Door proefsamenwonen onder bepaalde voorwaarden mogelijk te maken, worden zorgen rondom de uitkering hieromtrent weggenomen en wordt klanten vooraf duidelijkheid geboden over de voorwaarden.
Het proefsamenwonen kan voor 3 maanden worden toegekend. Hierbij wordt aangesloten bij de ervaring vanuit de vroegere kennismakingsperiode in de Algemene bijstandswet waarin eveneens een periode van 3 maanden werd gehanteerd, hetgeen voldoende is gebleken. Mocht de termijn van drie maanden onvoldoende blijken, dan is maatwerk mogelijk.