Gelukkig zijn en blijven

70

Gelukkig zijn en blijven hangt af van verschillende factoren, plezierig wonen, een goede vrijetijdsbesteding en sociale contacten maken onderdeel uit van iemands geluk.
Soms hebben mensen van jong tot oude een klein duwtje in de rug nodig om gelukkig te blijven. Welzijnsorganisatie Salut helpt haar inwoners hierbij. Bijvoorbeeld door advies te geven over zelfstandig blijven wonen. Of door ondersteuning te bieden bij relatieproblemen of bij de opvoeding van kinderen.
Iets doen voor een ander geeft een goed gevoel. Maar hoe zit dit voor de mantelzorgers? Mantelzorgers zorgen langdurig voor iemand in hun directe omgeving die chronisch ziek, gehandicapt of dementerend is. Het is dan belangrijk dat de mantelzorger weet hoe hij/zij zichzelf kan opladen en dat ook doet. Salut ondersteunt mantelzorgers.
Vrijwilligerswerk maakt daadwerkelijk gelukkiger. Vrijwilligers ontmoeten nieuwe mensen. Wie fijne sociale contacten heeft, voelt zich blijer en heeft minder last van stress, angst en woede. Vrijwilligerswerk bevordert de gezondheid. Oudere vrijwilligers doen hun dagelijkse taken makkelijker. Salut werft vrijwilligers, koppelt hen aan passend vrijwilligerswerk, biedt ondersteuning waar nodig en organiseert activiteiten.
Meer weten? Kijk op de website www.salut-welzijn.nl, bel 0547-260053 of mail naar info@salut-welzijn.nl