Geen Schuttersfeest in 2021

167

Het bestuur van de Diepenheimse Schutterij heeft besloten dat er ook in 2021 geen Schuttersfeest zal plaatsvinden.

Door de versoepelingen die de laatste weken zijn aangekondigd door de overheid leek het mogelijk dat er eind september weer “gewoon” gefeest zou kunnen worden. Maar na een inventarisatie van de nog bestaande beperkingen heeft het bestuur moeten besluiten dat het feest niet doorgaat in 2021.

Een van de belangrijkste redenen voor de beslissing is wel de toegang.

Er moeten toegangskaarten worden verkocht en er is een maximum aantal bezoekers toegestaan in de tenten.

Dat laatste is moeilijk meetbaar aangezien er continue mensen komen en gaan.

Ook de openheid van de kermis en het handhaven van 1,5 meter op de kermis is een probleem wat bijna niet op te lossen is.

Vooral op de zondagmiddag kan het spontane en open karakter van het feest niet worden geboden als er zowel toegangskaarten moeten worden verkocht en moet worden gekeken naar het maximum aantal bezoekers.

Verder is het ook lang niet zeker of er voldoende inzet mogelijk is van de vrijwilligers die het feest opbouwen en bardiensten doen.

Bijkomend is nog dat er veel extra inzet nodig is van beveiliging voor de controle aan de ingang.

Dagelijks zou hiervoor vanaf 14.00  uur inzet nodig zijn van medewerkers van een beveiligingsbedrijf,

op zondag zou deze controle zelfs al om 10.00 uur moeten beginnen.