Gebouw kinderopvang Diepenheim

95

De schoolgebouwen de Toonladder, de Rannink in Delden, De Puntdak in Goor en de Welp in Markelo worden momenteel bewoond en beheerd door een leegstandsbeheerder.

Er heeft geen bestemmingsplan wijziging plaats gevonden in verband met het tijdelijk bewonen van de schoolgebouwen. De omwonenden zijn door de leegstandsbeheerders vooraf geïnformeerd. Door de gemeente is gekozen om leegstandsbeheer in te schakelen, om vandalisme en kraak ter voorkomen.

De lokalen voldoen aan de eisen om er veilig te kunnen wonen. Hiervoor zijn extra maatregelen getroffen, hierbij kunt u denken aan dat de schoolgebouwen zijn voorzien van een brandmeldinstallatie en een ontruimingsinstallatie. Tevens krijgen de bewoners een brandpreventiepakket mee om de veiligheid extra te borgen.

De lokalen worden beschikbaar gesteld voor (jong) volwassen op basis van een bruikleenovereenkomst, er is geen sprake van verhuur.

In verband met de plannen voor de verdere doorontwikkeling van de schoollocaties is sprake van tijdelijk leegstandsbeheer tot de locaties in exploitatie worden genomen, daarom is er ook een bruikleenovereenkomst en geen sprake van verhuur.

De locatie de Welp is per 1 maart 2021 teruggekomen in het beheer van de gemeente, ook voor deze locatie is gekozen om het gebouw onder te brengen bij een leegstandsbeheerder, dit betekent dat er een aantal lokalen beschikbaar worden gesteld voor bewoning op basis van bruikleenovereenkomst.

In Diepenheim komt het gebouw van de Kinderopvang leeg te staan na ingebruikneming van het IKC. Er is sprake dat deze locatie op nominatie staat voor herontwikkeling naar woningbouw, totdat deze locatie in exploitatie wordt genomen zal hier ook sprake zijn van leegstandsbeheer.