Aan de liefhebbers van klassieke muziek

63

Voorafgaande aan ons laatste concert op 21 Oktober 2023 heeft onze oprichtster Lucy van Dael aangegeven dat de Stichting Diepenheim Klassiek ophoudt te bestaan. Lucy vertelde verder dat het haar de eer te na zou zijn om niet te zorgen dat deze mooie concerten ook in de toekomst kunnen plaatsvinden. Zij heeft Lotte Grotholt van de Stichting IN DOORS dan ook bereid gevonden om vanaf 2024 er naar te streven om klassieke concerten te organiseren in de trant van Diepenheim Klassiek.
Het bestuur van Diepenheim Klassiek zal het aanwezige batig saldo ter beschikking stellen aan de Stichting Indoors (ook een ANBI Stichting!).
Wij vertrouwen er op dat u ook met IN DOORS zult genieten van mooie klassieke concerten.
Tot ziens bij de IN DOORS concerten.
Het bestuur van de Stchting Diepenheim Klassiek
(“in liquidatie”).