Financiële bijdrage voor regentonnen, afkoppelen hemelwater en aanleg groenblauwe daken

93

Het klimaat verandert en de gevolgen ervan zien we steeds vaker om ons heen in de vorm van droogte en hitte, maar ook wateroverlast, en overstromingen. Omdat gemeente Hof van Twente wateroverlast niet alleen kan oplossen met verbeteringen aan het riool is vanaf 2023 een stimuleringsregeling beschikbaar. Een financiële bijdrage waarmee inwoners en bedrijven hun steentje kunnen bijdragen aan het voorkomen van wateroverlast en droogte.
Met de subsidieregeling regentonnen, afkoppelen hemelwater en aanleg groenblauwe daken is een bijdrage beschikbaar voor de aanschaf van een regenton, afkoppelen en water opvangen in eigen tuin of voor het aanleggen van een groenblauw dak dat hemelwater opvangt.

Regenton
Met een regenton kan een deel van het hemelwater worden opgevangen. Dat draagt bij aan het verminderen van wateroverlast op het riool en in droge perioden kan het water gebruikt worden voor planten in huis of tuin.
De hoogte van de subsidie is € 50 per regenton (één per adres) van minimaal 100 liter (inclusief BTW).

Afkoppelen hemelwater
Het hemelwater komt bij de meeste huizen via de riolering bij het vuile afvoerwater. Vervolgens gaat dit relatief schone water naar de waterzuivering. Een beetje jammer want als hemelwater terugvloeit in de bodem hoeft dit niet gezuiverd te worden. Door regenpijpen af te koppelen van het riool kan het water de tuin in vloeien. Daarvoor is wel een groene tuin, wadi of vijver nodig.
De hoogte van de subsidie is € 10 per vierkante meter vervangen tegels/bestrating doorgroen in de tuin, tot een maximum van € 1.500 per subsidieaanvraag. Voorwaarde is dat minimaal 20 liter hemelwater per vierkante meter op eigen terrein wordt geborgen.

Groenblauwe daken
Een groenblauw dak is een dak dat hemelwater vasthoudt en beplant is. Zo’n groenblauw dak is een goede isolatie en verlaagt de temperatuur op het dak. Als u zonnepanelen heeft

leveren die op een groenblauw dak meer rendement op. Ook wordt fijnstof uit de lucht gefilterd, CO2 omgezet in zuurstof en verbetert zo’n dak de biodiversiteit.
De hoogte van de subsidie voor de aanleg van een groenblauw dak is: € 25,- per vierkante meter met een maximum van € 2.500,- per subsidieaanvraag. Daarbij geldt de voorwaarde dat minimaal 20 liter per vierkante meter op het dak aan hemelwater wordt geborgen.

Tot slot
Informatie, randvoorwaarden en formulieren voor de stimuleringsregeling kunt u vinden op de website van gemeente Hof van Twente Financiële bijdrage opvang regenwater | Gemeente Hof van Twente.