Feestelijke hervatting de Zonnebloem Goor-Markelo-Diepenheim

62

De Zonnebloem afdeling Goor-Markelo-Diepenheim gaat weer voorzichtig beginnen met het bezoekwerk en het organiseren van kleinschalige activiteiten. Het startschot werd gegeven tijdens een feestelijke bijeenkomst voor alle vrijwilligers op woensdag 29 september jl. Hierin werden zij geïnformeerd hoe e.e.a. weer opgepakt wordt. Ook werden de jubilarissen van de afgelopen 2 jaar in het zonnetje gezet. Sieny ten Buuren is al 25 jaar vrijwilligster bij de afdeling. Zij ontving uit handen van de voorzitter, Margeret Kuipers, een gouden insigne en een oorkonde. Maar liefst 7 vrijwilligsters vierden hun 10 jarig jubileum: Nico van den Einde, Helma Huistede, Margeret Kuipers, Diky Ligtenberg, Gerda Vedders, Ina Wiggers en Rina van Zutphen. Zij ontvingen een zilveren insigne met oorkonde. Daarnaast ontvingen de vrijwilligsters die resp. 30, 20 en 5 jaar actief een bloemetje als dank voor hun trouwe inzet.
Uiteraard was er ook voldoende gelegenheid om, onder het genot van een hapje en een drankje, gezellig bij te praten.
Al met al een feestelijke herstart!