Expositie ‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’ in gemeentehuis

34

Van 28 januari tot 16 februari 2022 is, in de publiekshal van het gemeentehuis Hof van Twente, de tentoonstelling ‘Wij…. doorbreken de cirkel van geweld’ te zien. Deze expositie maakt huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar op een eenvoudige, laagdrempelige manier. De expositie wil een bijdrage leveren aan het uit de taboesfeer halen van huiselijk geweld. De expositie is een onderdeel van het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Burgemeester Ellen Nauta zegt: “Huiselijk geweld is iets waar je liever niet mee naar buiten treedt, het gebeurt achter de voordeur en er is (als je het gesprek al begint) altijd twijfel of je vermoedens wel kloppen. Toch is het vaak een kort gesprek, een opmerking, een gebaar of de simpele vraag: ‘Gaat het goed met je? of ‘Wat kan ik voor je doen?’, die impact heeft en er mede voor kan zorgen dat de vicieuze cirkel van geweld wordt doorbroken.”
Jaarlijks wordt een grote groep volwassenen en kinderen slachtoffer van fysiek
en/of seksueel geweld. Dit treft ongeveer 5,5% van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder. Ook in Hof van Twente komt dit regelmatig voor. Wethouder Pieter van Zwanenburg vertelt: “Het gaat daarbij vaak om geweld dat werd gepleegd door iemand uit de (brede) huiselijke kring, zoals een (ex-)partner of huisvrienden. Het gebeurt vaak niet in
de openbaarheid. Dat maakt het extra moeilijk.”
Expositie
De expositie ‘WIJ…doorbreken de cirkel van geweld’ maakt met behulp van 30 krachtige portretten en de daarbij behorende indringende verhalen duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling overal voor kunnen komen, dat het niet mag en dat het niet oké is. We kunnen niet meer wegkijken en doen alsof het niet bestaat. Of de verantwoordelijkheid hiervoor bij anderen neerleggen. Nee, WIJ kunnen iets doen en er mede voor zorgen dat de eerste stappen worden gezet om de cirkel van geweld te doorbreken. De expositie geeft inzichten en voorbeelden hoe wij de cirkel van geweld kunt doorbreken.
Kijk voor meer informatie op de website: Geweld hoort nergens thuis | VNG
In verband met corona is de expositie zo ingericht, dat deze zowel aan de buitenzijde als binnen in het gemeentehuis is te zien. De expositie in het gemeentehuis is te bezoeken van 28 januari tot 16 februari 2022, tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Vanzelfsprekend respecteren we bij deze expositie de geldende COVID-maatregelen die door het RIVM zijn opgesteld voor publieke ontmoetingen tussen mensen. Wij verzoeken u bij een bezoek aan de expositie deze regels in acht te nemen.
Bij de expositie hoort een gratis tijdschrift waarin alle beelden en teksten van de expositie staan opgenomen. Bezoekers mogen dit tijdschrift gratis meenemen.

Hulp nodig?
Hebt u zelf hulp nodig i.v.m. mishandeling in uw eigen omgeving? Of maakt u zich zorgen over iemand in uw omgeving?
Neem dan contact op met: Veilig Thuis Twente (VTT): Dit kan gratis via de chat (anoniem) met een medewerker voor advies. De chat is open van 9 tot 17 uur. U kunt VTT ook 24/7 gratis bellen op 0800- 2000.
Bij direct gevaar, bel 112.
U kunt ook contact opnemen met de gemeente, specifiek team Zorg of team Jeugd.
__________________________________________________________________________
Informatie voor de pers:
Voor meer informatie over deze expositie kunt u contact opnemen met Dini Schreurs, communicatieadviseur, telefoon 06 – 40 31 51 49.