Zomerwandeling

    50

    Datum/Tijd
    woensdag 11 juli 2018
    14:00 uur


    IVN Diepenheim organiseert een zomerwandeling op woensdag 11 juli, aanvang 14.00 uur. Deze excursie is 4,5 km lang en gaat langs de Boven Regge op het Diepenheimsebroek. Tijdens de rondgang wordt stilgestaan bij het veranderende gebruik van de landbouwgronden: de aanpassingen aan cultuur en natuur. Natuurlijk is er aandacht voor de werkzaamheden van de leden van het IVN, zoals de aanleg en het onderhoud van het Reggepad met zijn knotwilgen en de Vlindertuin. Prachtig om te zien zijn de resultaten van de herinrichting van de Regge door waterschap Vechtstromen. Als startpunt is gekozen voor SVR camping Koelert, Oude Goorseweg 22a te Diepenheim. Deelname is gratis en opgave vooraf is niet nodig. Voor meer informatie mailt u naar marinus@hondelink.com