Wie verdient onze stem op 16 maart?

  61

  Datum/Tijd
  woensdag 2 maart 2022
  20:00 uur tot 22:00 uur


  Hof van Twente is een gemeente met meer dan 3.500 ondernemers. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd. Van dienstverlenend en adviserend tot agrarische en maakindustrie. Prachtige, onderscheidende bedrijven die werkgelegenheid bieden en zorgen voor reuring, naast vele flexibele ZZP’ers om trots op te zijn. De behoefte aan een fijne en veilige werkomgeving is actueler dan ooit. Ruimte voor ambitie en het ontwikkelen van talenten is belangrijker dan ooit.

  Stappen maken in de Hof
  Samenwerking is het sleutelwoord voor het realiseren van onze gezamenlijke doelen. Of het nou gaat om veiligheid, mobiliteit, arbeidsparticipatie of duurzaamheid. Samen maken we mooie stappen. We zijn ons bewust van de rol van onze gemeenteraad als hoogste orgaan. Als ondernemers in de Hof gaan we graag in gesprek met onze politieke vertegenwoordigers die richting geven en keuzes maken in ons aller belang. Daarom nodigen we jullie graag uit voor het:

  Verkiezingsdebat voor ondernemers

  Datum : 2 maart 2022

  Tijd : 20.00 22.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)

  Locatie : Reggehof Goor

  Gastheer : Hans Verbeek, ook vaste presentator Politiek in de Pol

  Sprekers : lijsttrekkers Hof van Twente

  Agenda : de 6 speerpunten OPHvT

  Kritische noot tussendoor: Helligen Hendrik

  Muziek : Apollo Big Band

  Voor even verandert de Reggehof in het Binnenhof van Twente!
  Door de voorzitters van de ondernemersverenigingen in de gemeente Hof van Twente zijn 6 speerpunten  opgesteld. Te vinden op Speerpunten OPHvT 2022.pdf (hofmarketing.nl) Graag dagen wij politieke vertegenwoordigers uit om hierover onderling in debat te gaan. Hans Verbeek leidt het debat en zal ook ondernemers in de zaal de gelegenheid geven om vragen te stellen aan de lijsttrekkers.

  Meld je nu aan via:
  https://www.reggehof.nl/bestel/956
  De Coronarestricties zijn bijna van de baan. Daarom mogen er 400 mensen in de zaal. In verband Je 
  bent welkom maar de volgende voorwaarden voor aanmelding zijn nog wel van toepassing :
  je bent lid van een ondernemersvereniging in Hof van Twente 
  of je staat op de kieslijst Hof van Twente 
   of je bent lid vh college van B&W, HofMarketing of Ondernemersloket HvT

  Meld je tijdig aan want vol = vol Graag tot ziens op 2 maart in de Reggehof!