Verbinding

  46

  Datum/Tijd
  zondag 4 juni 2023
  10:00 uur


  ‘In naam van Oranje doe open de poort’

  De ‘Deepse Schutterieje’ viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. Een feestelijke gebeurtenis in ons aller Stedeke. Als vereniging met een grote sociale en verbindende functie, is de Schutterij een van de dragers van onze Diepenheimse samenleving.

  Juist in die sociale, verbindende functie raken Schutterij en Protestantse Gemeente elkaar. Ieder vanuit zijn eigen plaats binnen onze gemeenschap.

  Voor beide een goede reden om samen invulling te geven aan het eeuwfeest.

  Dat gaan we doen op zondag 4 juni om 10:00 uur in de Johanneskerk. Het thema van de samenkomst is, hoe kan het anders, ‘Verbinding’.  De Schutterij is zichtbaar aanwezig en verzorgt naast de ‘Preek van een Leek’ ook deels de muziekkeuze. Ds. Rienke Vedders en ouderling van dienst Diny van der Kolk vertegenwoordigen de Protestantse Gemeente.

  Schutterij en Protestantse Gemeente nodigen iedereen van harte uit om op zondag 4 juni samen stil te staan bij dit bijzondere moment. En waar past dat beter dan in de Johanneskerk. De plaats waar veel van de rijke historie van Diepenheim haar oorsprong vindt.

  Na de dienst is er gelegenheid om samen thee of  koffie te drinken in de Molenaarshof.