“Missie” van Harry Zandjans

  322

  Datum/Tijd
  zondag 7 mei 2017
  19:30 uur tot 21:30 uur


  “Missie” van Harry Zandjans

  Harry Zandjans speelt zondagavond 7 mei 2017 in onze kerk de theatermonoloog Missie. We nodigen u allen van harte uit om deze bijzondere voorstelling bij te wonen.

   David van Reybrouck schreef de monoloog naar aanleiding van zijn boek “Congo, een geschiedenis” waarvoor hij vele literatuurprijzen in ontvangst mocht nemen. Hij haalde inspiratie uit de gesprekken die hij voerde met vijftien missionarissen, die hun leven wijdden aan het brengen van het geloof in dit Afrikaanse land. Het land dat al tientallen jaren gebukt gaat onder heftige burgeroorlogen. Door het spelen van deze monoloog zet Harry Zandjans mensen aan het denken. Ze worden door het verhaal geraakt.

  Het gaat over Grégoire Vanneste, die als 17-jarige de keus maakt om missionaris te worden. Dat is precies de keuze die nog steeds de leidraad van zijn leven is. Hij schakelt als missionaris tussen zijn werk, de gruwel van de oorlog in de Congo en zijn verwondering over het leven in het rijke Westen. Maar hij laat ook z’n twijfels zien, want missionaris zijn is allang niet meer het “zieltjes winnen”. Hij brengt geloof in al z’n vormen: hij is arts, psycholoog, leraar, legt wegen aan en is pater. Dat alles gebeurt in een cultuur die mijlenver afstaat van de beginwaarden van een Westerse geloofsbelijdenis. Want hoe brengt men vastentijd in een land dat chronisch honger lijdt? Hoe ver staat het celibaat van de Afrikaanse moraal van eerst kinderen, dan trouwen…?

  We hopen op een mooie en inspirerende avond waarbij velen van u aanwezig zullen zijn.

  Locatie: Johanneskerk, Grotestraat 1 Diepenheim

  Aanvang 19.30 uur

  Toegang is gratis. Een vrije gift wordt zeer op prijs gesteld.