Lichtjesmiddag Begraafplaats Diepenheim

  120

  Datum/Tijd
  zondag 18 december 2022
  16:45 uur tot 17:45 uur


  HERDENKINGSPARKEN IN DE HOF VAN TWENTE

  De Lichtjesmiddagen op de Algemene begraafplaatsen en herdenkingsparken in de Hof van Twente worden gehouden in december 2022 en evenals voorgaande jaren georganiseerd door de Stichting BAB Hof van Twente.

  Wij willen iedereen in de gelegenheid stellen om hun overleden dierbaren op eigen gepaste wijze te gedenken tijdens deze lichtjesbijeenkomsten, even stil te staan een moment van alleen of samen herinneren en herdenken met een lichtje.

  Elke begraafplaats, herdenkingspark, wordt met vuurkorven en fakkels sfeervol verlicht.

  Ook zullen plaatselijke midwinterhoornen ossenhoorn bloazers hun speciale klanken laten horen. De herdenkingsbijeenkomst wordt gehouden op

  zondag       18 december 2022 op de algemene begraafplaats/’t herdenkingspark Diepenheim.
  De invulling van het programma is:

  16.45 uur verzamelen bij de ingang van de begraafplaatsen/herdenkingsparken.( In Diepenheim zijkant.)

  17.00 uur opening door St. BAB en een woord van herdenking en/of een gedicht.

  17.05 uur een moment van stilte, ter nagedachtenis aan alle overledenen.

  17.10 uur een liedje gespeeld of gezongen, en/of een gedicht, een kort verhaal.

  Vanaf 17.15 kunnen de aanwezigen de aangeboden kaars op het graf of gedenkplek van hun dierbare plaatsen. Er is ook gelegenheid om de overledenen te gedenken die geen eigen plek hebben op de begraafplaats, ’t herdenkingspark. Wij raden iedereen aan om een zaklamp mee te nemen.

  In stilte verlaten we daarna de verlichte begraafplaats, 

  Jong en oud is op de Lichtjesmiddag welkom.

  Wij hopen op Uw komst en een waardige herdenking.

  De Lichtjesmiddagen 2022 worden mede mogelijk gemaakt, door ondersteuning van Begrafenisvereniging “De Laatste Eer” Markelo, Tonny Kranenberg Uitvaartzorg, Vredehof/Tijhuis Uitvaartverzorging, Uitvaartonderneming Vruwink, La Vie Uitvaartbegeleiding, Koen Veldboer Uitvaarten en door vrije giften.

  Voor de organisatie van de Lichtjesmiddagen zijn wij afhankelijk van organisaties en personen. Ook dit jaar hebben we vrijwilligers nodig, zij zijn heel belangrijk voor de verwezenlijking vandeze middagen.

  Bijdragen, groot of klein, zijn welkom, deze kunnen op verschillende manieren gebeuren:

  in de vorm van menskracht meehelpen, een financiële bijdrage of gratis leveren van goederen, zoals het beschikbaar stellen van lampenolie voor fakkels of vuurpotten voor onze vuurkorven.