Lezingen over het in kaart brengen van de werkelijkheid en het ritme van het landschap

  69
  Foto: Tessa Wiegerinck

  Datum/Tijd
  zaterdag 28 mei 2022
  19:30 uur


  Op zaterdagavond 28 mei organiseert Drawing Centre Diepenheim twee lezingen, over het in kaart brengen van de alledaagse werkelijkheid door architect Marlies Vermeulen en het natuurlijke ritme van het landschap door bioloog Arjen Mulder.

  De eerste lezing wordt gegeven door Marlies Vermeulen. Marlies is opgeleid als architect en actief als cartopoloog bij het Instituut voor Cartopologie (een samenvoeging van cartografie en antropologie). Het Instituut voor Cartopologie is een uitvalsbasis voor cartopologen. Cartopologen zijn onophoudelijk op zoek naar hoe en waar het alledaagse leven zich afspeelt. Het zijn kaartenmakers en tekenaars die ervoor kiezen om op de onderzoekslocatie te verblijven om daar de alledaagse werkelijkheid in kaart te brengen. Dit doen ze door de taal van ruimte – het tekenen zoals plattegronden, doorsnedes en landkaarten – op te rekken door gebruik te maken van antropologische veldwerkmethoden. Met deze manier van werken wordt wat eerst onzichtbaar leek, de dagelijkse routines van een plaats, zichtbaar in kaart gebracht.

  De tweede lezing wordt gegeven door speculatief bioloog Arjen Mulder. Arjen studeerde cum laude af in biologie en is actief als speculatief bioloog en essayist. Van zijn hand verschenen zestien boeken, waaronder ‘Vanuit de plant gezien’ en ‘Wat is leven?’. De afgelopen jaren richt het onderzoek van Arjen zich op de vraag hoe landschappen vorm krijgen vanuit ritmen. Zijn onderzoek is tweeledig: enerzijds richt hij zijn aandacht op de getijdestrook en de planten en dieren die daarin leven op het ritme van de maan en het getij. Anderzijds onderzoekt hij hoe planten en bomen op het land hun wereld begrijpen. Welke taak zien zij voor zichzelf en ons weggelegd bij de inrichting van het landschap, op het ritme van de zon en de contraritmen van de wind? In zijn lezing zal hij beide thema’s introduceren en aan elkaar verbinden.

  De lezingen worden gehouden op zaterdagavond 28 mei vanaf 19.30 uur in Cultuurcentrum Herberg de Pol, Raadhuisstraat 8 in Diepenheim. De lezingen zijn in het Nederlands, de toegangsprijs voor de avond bedraagt € 5,00. Tickets kunnen besteld worden via de website van Drawing Centre Diepenheim of op de avond zelf aan de deur gekocht worden.