Lezing steen- en kerkuil bij de IVN

  37

  Datum/Tijd
  donderdag 9 mei 2019
  20:00 uur


  Donderdag 9 mei om 20.00 uur verzorgen vrijwilligers van de Stichting Hofvogels op uitnodiging van IVN Diepenheim een lezing over het belang van de steen- en kerkuil voor een gevarieerde en gezonde biodiversiteit. Er wordt ingegaan op de levenscyclus van deze uilensoorten en de positieve ontwikkelingen van beide soorten in de Hof van Twente.
  Ook wordt ingegaan op de inzet van de circa 50 vrijwilligers van de Stichting en circa 350 kasthouders uit de gemeente. De Stichting werkt hierin nauw samen met partijen als de gemeente Hof van Twente, Landschap Overijssel, de Provincie Overijssel en IVN Diepenheim.
  De lezing is voor een ieder toegankelijk en vindt plaats in Het Ottenhuis Raadhuisstraat 8 te Diepenheim.
  De inzet van Stichting Hofvogels is ook gericht op het daadwerkelijk investeren in zogenaamde ‘natuurerven’ en het terugbrengen of herstellen van herkenbare landschapselementen in het landschap. Hiervoor zoeken we erfbewoners die samen met ons willen investeren in een meer natuurvriendelijk erf, dat aantrekkelijk is voor vlinders, bijen en vogels en bijdraagt aan een gezonde biotoop voor de steen- en kerkuil.
  Geïnteresseerde erfbewoners kunnen via Landschap Overijssel gratis een erfinrichtingsplan laten opmaken en via de Stichting Hofvogels een bijdrage tot € 750.- tegemoet zien voor de aanschaf van het benodigde plantgoed. Denk hierbij aan (fruit) bomen, nootbomen, heggen, hagen, zaaigoed en dergelijke. Het is de bedoeling dat vooreerst 35 erven op deze wijze meer natuurvriendelijk worden ingericht.
  Belangstellende erfbewoners kunnen zich op 9 mei opgeven bij één van de vrijwilligers van de Stichting Hofvogels of de benodigde informatie krijgen. Rechtstreeks opgeven kan via secretariaat@hofvogels.nl