Lezing Old Deep’n over de 100-jarige Schutterij

  73

  Datum/Tijd
  woensdag 5 april 2023
  20:00 uur


  De Schutterij voor orde in de stad

  De lezing van Old Deep’n staat geheel in het teken van de 100-jarige Diepenheimse Schutterij. Niemand minder dan Norbert Middelkoop, expert op het gebied van de schutters uit de Middeleeuwen en kenner van de Amsterdamse Schutterstukken, komt hiervoor naar Diepenheim. Een schuttersstuk is een geschilderd groepsportret van de leden van een schuttersgilde. Frans Hals behoort tot de Hollandse meesters op dit gebied. Norbert Middelkoop is als conservator verbonden aan het Frans Hals Museum in Haarlem.

  De schutters van de Amsterdamse gilden beschermden de stad tegen ongewenste bezoekers van buitenaf. Ze liepen bij toerbeurt “de nachtwacht”. Alleen welgestelde Amsterdammers werden lid van de schutterij, leden werden geselecteerd uit de bovenlaag van de bevolking. Was je lid van een schutterij dan was je iemand!

  Ook in Diepenheim hebben we onze historie als het op beschermen van onze stad aankomt. Graaf Hendrik van Dalen had rond 1200 reeds zijn “borgmannen”, leenheren die de Heer van Diepenheim moesten beschermen in tijden van nood. Een instituut dat nog steeds bestaat als “Het College van Borgmannen en Burgemeester van Diepenheim”. Niet meer als beschermers van de stad, maar met een provisorie dat al eeuwen lang “ad pios usus” (ten bate van de behoeftigen) ondersteuning verleent. En wat te denken van de nachtwacht van Diepenheim, een beroep dat al eeuwenlang aan ons stadje is verbonden. De oude gemeentelijke nachtwachthoorn dateert uit 1753. Vanaf 1900 waren Lammert Oudenampsen en later zijn zoon Get, die tevens melkboer was, de nachtwacht van Diepenheim. Het was beslist geen lucratief baantje, want om aan de kost te komen was Lammert ook lantaarnopsteker, klokopwinder, gemeentebode en klepperman. In 1946 werd de functie van nachtwacht en klepperman officieel afgeschaft. Maar in Diepenheim zal de functie van klepperman voor altijd aan de Schutterij verbonden blijven. In het weekend voorafgaand aan de schuttersfeesten kondigt “klepperderk” het feest aan van de Diepenheimse Schutterij. Want een feest met schietkampioenschappen, optocht, trommelaars, vlaggen en vaandels hoort al eeuwenlang bij de schutterscultuur.

  De lezing op 5 april zal een bijzondere avond worden. De spreker zal worden ingeleid door Rutger Schimmelpenninck, één van de borgmannen van Diepenheim. Prachtige schuttersstukken zullen worden besproken door Norbert Middelkoop, met speciale aandacht voor de Nachtwacht van Rembrandt. Tenslotte zal de klepperman van de Diepenheimse Schutterij de bezoekers informeren over de expositie in mei over de historie van de 100-jarige Diepenheimse Schutterij.

  De lezing van Old Deep’n, in samenwerking met de Schutterij, vindt plaats in Cultuurcentrum Herberg de Pol op woensdag 5 april, aanvang 20.00 uur. De entree en de koffie is gratis.