Lezing en Boekpresentatie bij Old Deep’n

  99

  Datum/Tijd
  woensdag 24 oktober 2018
  20:00 uur


  Maria van Beckum en schoonzuster Ursula van Werdum waren beiden op het Nijenhuis in Diepenheim toen ze begin juni 1544 werden gearresteerd op verdenking van doperse sympathieën. Op 13 november 1544 kwamen beide joffers om het leven op de brandstapel op het Galgenveld bij Delden.
  Hoewel er meerdere boeken verschenen over de Freules van Beckum bleven veel vragen onbeantwoord. De thans in Diepenheim wonende Henk Boom, voormalig journalist, maar vooral bekend om zijn boeken met een historisch karakter, heeft geprobeerd een antwoord te vinden op al die vragen. Op woensdag 24 oktober wordt zijn boek Martelaressen van Adel gepresenteerd en geeft hij een toelichting op zijn bevindingen.
  De avond begint met een inleiding door dr. Jaap van Soest, eveneens uit Diepenheim, over de tijd en de omstandigheden waarin het verhaal van de freules speelt.
  Aan het eind van de avond worden de eerste twee exemplaren van het boek overhandigd aan de burgemeester van Hof van Twente, drs. Ellen Nauta-van Moorsel, en aan Frieda Hiddink van Erve het Morshuis. Tenslotte is er nog een drankje voor alle bezoekers.
  Woensdag 24 oktober in de grote zaal van Cultuurcentrum Herberg de Pol, aanvang 20.00 uur. De toegang is gratis.