IVN Nieuwjaarswandeling

  31

  Datum/Tijd
  zondag 8 januari 2017
  13:30 uur


  IVN Nieuwjaarswandeling 2017

  Zondag 8 januari a.s. houden wij onze traditionele nieuwjaarswandeling. Deze keer brengen we een bezoek aan de Gorsselse Heide. Dit voormalige, c.a. 108 ha. grote, militair oefenterrein werd in 2009 door Defensie verkocht aan de Stichting IJssellandschap in Deventer. Deze heeft het terrein op haar beurt in erfpacht overgedragen aan de Stichting Marke Gorsselse Heide. Deze bestaat uit een groep burgers uit Gorssel, aangevuld met 2 bestuursleden vanuit de Stichting IJssellandschap. Onder verantwoording van deze groep burgers wordt een groot natuurherstelplan uitgevoerd op de Gorsselse Heide. Bossen worden gekapt om de heide te vergroten. Vennen geschoond. Sporen van de oorspronkelijke militaire functie worden weer zichtbaar gemaakt. Sloten gedempt om de grondwaterstand te verhogen. Het project is bijna klaar. Doel is zoveel mogelijk mensen te betrekken bij het beheer en behoud van de heide. Rondleidingen in het gebied worden verzorgd door leden van de IVN afdeling Zutphen. De recreatieve herinrichting en natuurmaatregelen worden besproken in een begeleidingsgroep van betrokken mensen uit de omgeving. Een boer in ruste verzorgt enkele akkertjes. Een ander schaart vee in.

  Vertrek: 13.30 uur vanaf het Looiersplantsoen. Zorg voor goed schoeisel / laarzen.