IVN Diepenheim Wandeling Needse Achterveld

  51

  Datum/Tijd
  zondag 13 mei 2018
  13:30 uur tot 16:00 uur


  Zondag 13 mei 2018
  IVN Wandeling Needse Achterveld

  Het Needse Achterveld is een prachtig natuurgebied bij Neede. Er groeit hier onder andere dophei en pijpenstrootje. Op de hogere zandgronden staan oude jeneverbesstruiken.

  Het Needse Achterveld is een restant van een vroeger veel uitgestrekter heidegebied. Het natuurgebied heeft één van de laatste stukjes natte heidevelden in Nederland.

  De start van deze wandeling is om 13.30 uur vanaf Diepenheim.

  De definitieve startplek is nog niet bekend. Kijk hiervoor, kort voor de excursie, op onze website https://www.ivn.nl/afdeling/diepenheim/activiteiten/excursie-naar-het-needse-achterveld . Hier zal nadere informatie gegeven worden.