inwonersavond Warmtetransitie

  108

  Datum/Tijd
  dinsdag 26 oktober 2021
  19:30 uur tot 21:00 uur


  In de toekomst moeten inwoners en vastgoedeigenaren overstappen van aardgas naar een duurzame manier van koken en verwarmen. In Hof van Twente werken we aan een visie hoe we dat willen aanpakken. Hier willen we graag de mening van onze inwoners bij betrekken. Daarom organiseren we op dinsdag 26 oktober een inwonersavond over dit onderwerp. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.

   Aardgasvrije gemeente
  We onderzoeken nu hoe we de overstap naar een aardgasvrije gemeente in een passend tempo kunnen maken. We kijken welke wijk op welke manier over zou kunnen gaan op andere manieren van verwarmen en welke tussenstappen we nu al kunnen nemen. Dit schrijven we op in de Transitievisie Warmte. Voor het einde van het jaar moet elke gemeente zo’n visie klaar hebben. De Transitievisie Warmte schrijven we niet alleen. We doen dit samen met de projectgroep, waar verschillende professionele belanghebbenden bij aansluiten. Ook de inbreng van inwoners nemen we mee in die visie.

   Inwonersavond
  Wat zijn de eerste resultaten van de Transitievisie Warmte en wat vindt u daarvan? Dit bespreken we graag met u tijdens de inwonersavond. Tijdens deze bijeenkomst:

  • Vertellen we meer over de overstap naar aardgasvrij en de tussenstappen daar naartoe
  • Delen we de eerste resultaten uit de Transitievisie Warmte
  • Praten we door over de vervolgstappen richting de uitvoering

  De bijeenkomst is op dinsdagavond 26 oktober van 19.30 uur tot ongeveer 21.00 uur. In principe is de bijeenkomst in de Raadszaal van het gemeentehuis. Als er weinig aanmeldingen zijn, kan de gemeente besluiten om de bijeenkomst digitaal te organiseren. U krijgt een paar dagen van tevoren een bevestigingsmail. Daar staat in of de bijeenkomst in het gemeentehuis is of digitaal. Als de bijeenkomst digitaal is, ontvangt u bij de bevestigingsmail een link waarmee u eenvoudig kunt inloggen.

   Aanmelden

  Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich dan aan via www.hofvantwente.nl/warmte. Een paar dagen voor de bijeenkomst krijgt u de bevestigingsmail. Als u alvast meer wilt weten over het verduurzamen van uw woning, kunt u kijken op www.hofvantwente.nl/duurzaamheid.