Hofkrachtcafé thema: Maaien of juist niet?

  41

  Datum/Tijd
  maandag 5 juli 2021
  19:30 uur tot 20:30 uur


  Op 5 juli nemen we het maaibeleid in de bermen en langs watergangen, als thema om bij elkaar te komen. HofKracht is een initiatief van betrokken inwoners op het gebied van duurzaamheid. “Wij willen vooral laten zien wat er in Hof van Twente allemaal al gebeurt op het gebied van duurzaamheid.” Met elkaar en samen met de gemeente brengen we duurzaamheid in onze prachtige gemeente verder.

  Het maaien van bermen en biodiversiteit, hoe gaat dat samen?
  Er is veel over maaibeheer te doen. Zeker nu, eind juni, overal de maaimachines actief zijn. Een veelgehoorde reactie is “Hou nu toch eens op met maaien en laat de natuur haar gang gaan. Waarom toch steeds alles weghalen, juist nu het zo mooi bloeit”. Een begrijpelijk reactie, maar het is goed wat meer uitleg te geven over waarom maaien soms wel moet en dat het gaat om de manier waarop. Daarom dit Hofkrachtcafe in de berm op 5 juli a.s. tussen 19.30 uur en 20.30 uur in Markelo waarvoor we je van harte uitnodigen!

  Programma:

  • Leo Mees ten Oever trapt af met een inspiratie`boost’ over het belang van de berm inzake biodiversiteit in 15 minuten.
  • De Waterschappen Rijn en IJssel en Vechtstromen vertellen over hun opgaven en hoe zij het maaien in combinatie met biodiversiteit kunnen en willen combineren.
  • Bas Schuite en Lieuwe Oost van Gemeente Hof van Twente sluiten het inleidende kennis- café in de berm af, over de gemeentelijke opgaven in combinatie met opgaven t.a.v. biodiversiteit.
  • Daarna is er ruim tijd voor het uitwisselen van vragen en meedenken.

  Aanmelden (verplicht) 30 personen toegestaan
  Mail naar  info@hofkracht.nl en geef aan met hoeveel personen je wilt deelnemen aan dit Hofkrachtcafe. Het ‘recept’ van een Hofkrachtcafé is heel simpel: een inspirerende lezing op een inspirerende locatie.

  Locatie/toegang en parkeren :
  Parkeer je fiets (of auto) op de hoek van de Stokkumerweg/Goorsestraat in Markelo in de berm. Neem zelf een campingstoeltje en drinken voor jezelf mee. We lopen samen naar de berm waar het Hofkrachtcafe in de Berm plaats vindt.

  Kleding:
  Bescherm vooral  je benen en voeten, je loopt door lang gras/berm.