Bijeenkomst Stadsraad over bouwen van huizen in Diepenheim

  508

  Datum/Tijd
  dinsdag 21 september 2021
  19:30 uur tot 21:00 uur


  De Stadsraad organiseert een bijeenkomst over wonen in Diepenheim. De Stadsraad gaat deze avond in gesprek met Diepenheimers over de mogelijkheden die er zijn om in Diepenheim huizen te gaan bouwen.
  We willen de behoeftes en wensen peilen voor te bouwen woningen. De gemeente Hof van Twente heeft in de ontwerp-woonvisie 2021-2025 staan dat er in de kern Diepenheim ruimte is om tot 2030, 20-30 woningen te bouwen in Diepenheim. Daarnaast kunnen er in het gehele buitengebied van de Hof van Twente 160-165 woningen gebouwd worden.
  Ter vergelijking: In Goor is in dezelfde periode ruimte voor het bouwen van 240-245 woningen.

  Als Stadsraad willen we graag horen of er Diepenheimers zijn die een huis willen laten bouwen in Diepenheim. Hiervoor is op deze avond een inventarisatieformulier beschikbaar, waarop vermeld kan worden welk soort woning men graag wil: starterswoning, twee-onder-een-kap, vrijstaand. Op basis van deze inventarisatie kan de Stadsraad in overleg gaan met de Gemeente over de wensen van Diepenheimers en de mogelijkheden die de Gemeente ziet.

  Voor woningbouw zijn momenteel twee locaties bekend bij de Gemeente, op plan Noord en op de hoek Kerkegaarden-Borculoseweg. Misschien zijn er ook nog particuliere initiatieven maar deze zijn bij de Stadsraad niet bekend.

  Ook horen we graag of er onder Diepenheimers behoefte is aan huurwoningen.

  Naast de Stadsraad zijn op deze avond ook medewerkers van de gemeente Hof van Twente en Viverion aanwezig. De avond wordt gehouden in De Pol en begint om 19.30 uur.