Energietoeslag 2023: financiële ondersteuning voor lage inkomens

67

In gemeente Hof van Twente is de energietoeslag 2023 in veel gevallen automatisch overgemaakt. Bent u benieuwd of u als inwoner ook recht heeft op de energietoeslag?
Lees dan verder.
Huishoudens in de gemeente Hof van Twente die op 7 oktober 2023 een bijstandsuitkering, IOAW/IOAZ ontvangen, kregen de energietoeslag in de eerste weken van december overgemaakt. Ook de huishoudens met een laag inkomen, niet hoger dan 120% van de geldende bijstandsnorm, en die eerder een vergoeding hebben ontvangen uit het minimabeleid (zoals de energietoeslag 2022), kregen de toeslag in december automatisch uitgekeerd.
De energietoeslag voor heel 2023 bedraagt maximaal € 1.300. Heeft u eerder dit jaar al een energietoeslag ontvangen? Dan zal het bedrag dat u nu ontvangt lager zijn. Als u bijvoorbeeld eerder dit jaar € 500 heeft ontvangen, dan kreeg u in december maximaal € 800.

Voldoet u aan de voorwaarden en heeft u in 2023 niets ontvangen?
Heeft u recht op de energietoeslag, maar geen toeslag ontvangen? Vul dan op hofvantwente.nl/energietoeslag het aanvraagformulier voor de energietoeslag 2023 in. Dit kan vanaf 27 december 2023 tot 30 juni 2024. U kunt dan met terugwerkende kracht alsnog de energietoeslag ontvangen. Het gaat hierbij om huishoudens met een inkomen lager dan 120% van het geldende sociaal minimum.

Hoeveel is 120% van het sociaal minimum?
Dat is afhankelijk van uw situatie.

Uw situatie                                                   120% van het wettelijk sociaal minimum      
                                                                   (zonder toeslagen en vakantiegeld) netto
Alleenstaande of alleenstaande ouder
tussen 21 jaar en AOW-leeftijd                                             1.387 euro

Gezin van 2 personen, allebei tussen 21
jaar en AOW-leeftijd, met of zonder kinderen                         1.982 euro

Alleenstaande met AOW                                                       1.548 euro

Echtpaar, één of allebei met AOW                                          2.102 euro

U komt niet in aanmerking als u:
• Alleen een briefadres heeft
• Student bent die recht heeft op studiefinanciering

Kent u iemand die misschien recht heeft op de energietoeslag?
Vertel hun er dan over. Zo kunnen we samen in Hof van Twente ervoor zorgen dat iedereen die recht heeft op de toeslag, deze ook echt ontvangt.
Het prijsplafond voor energie houdt op per 1 januari 2024 en ook de energietoeslag
verdwijnt in 2024.