EHBO cursus Markelo Diepenheim

23

Met het Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis op zak, weet u zeker dat u Eerste Hulp kunt verlenen. Het examen wordt namelijk afgenomen door een onafhankelijk examen team.  Wacht dus niet langer en geef je op voor een E.H.B.O. cursus.

Voorkomen is beter dan genezen! Daarom geven de meeste ziektekostenverzekeraars een tegemoetkoming in de kosten na het behalen van het erkende Oranje Kruis diploma. Voor meer informatie over de vergoeding, kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekering.

In de cursus is inbegrepen de module Eerste Hulp Aan Kinderen, Verbandleer en Reanimatie met AED.

Cursuslocatie: de Martinushof Kerkplein 41, Markelo (ingang tegenover de kerk)

Start cursus: 1 november 2023 (bij voldoende deelname)

Cursus: Woensdag van 19.30 uur tot ± 21.30 uur

Aantal avonden :± 14 avonden inclusief examen

Mocht er belangstelling zijn voor jeugd EHBO dan wil de vereniging EHBO Markelo Diepenheim deze module ook gaan geven. Deze module is voor kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 14 jaar. Deze module bestaat uit 11 avonden en is inclusief examen. Het examen zal afgenomen worden door een onafhankelijk examencomité.  Voor het Diploma Jeugd Eerste Hulp moet eerst de juiste kennis en kunde worden opgedaan. Voor de opleiding, het examen en de registratie is er toestemming nodig van de ouders/verzorgers van de kinderen.

Tevens zijn er  de modules: Eerste Hulp Aan Kinderen, Alcohol en drugs, Wandelletsels  en Reanimatie en AED.

Heeft u voor een van de modules of de Eerste hulp opleiding belangstelling neem dan contact op via ehbo.markelo.diepenheim@gmail.com of 0547-362351