Eerste bewonersavond van Stadsraad Diepenheim een succes!

182

Stadsraad Diepenheim heeft op 29 mei een eerste bewonersavond georganiseerd. Zij is met inwoners van Diepenheim in gesprek gegaan over de toekomst van Diepenheim. Ongeveer 30 enthousiaste inwoners dachten mee over verschillende thema’s.
Centraal stond de vraag hoe Diepenheim in de toekomst leefbaar te blijven houden. Onder de vakkundige leiding van Marcel Jongmans werd er gesproken over thema’s als wonen en werken, sport en vrije tijd en het voorzieningenniveau in Diepenheim. Daar kwamen vele goede ideeën uit. Er werd geconstateerd dat heel veel zaken eigenlijk heel goed gaan en dat ondertussen allerlei mensen en werkgroepen thema’s als duurzaamheid en het verenigingsleven aan het oppakken zijn; dat zijn mooie ontwikkelingen.
Kansen zijn er genoeg, bijvoorbeeld in het duurzamer maken van energievoorzieningen, het creeëren van geschikte woningen voor zowel ouderen als jongeren, het verbinden van kunst en cultuur met natuur en evenementen en het groenonderhoud op verschillende plekken in Diepenheim. Heikel punt in alle ambities blijft toch de menselijke kant. Hoe vind je genoeg mensen die als vrijwilliger willen meedenken en helpen? Een vraagstuk waar veel verenigingen mee worstelen.
Aan de Stadsraad de schone taak om te bekijken welke thema’s aandacht verdienen en wanneer. Kortom, een mooie avond die de Stadsraad helpt om een inhoudelijke agenda te vormen. Samen met betrokken inwoners, verenigingen en gemeente wil de Stadsraad zich inzetten om Diepenheim op deze manier leefbaar te houden.
Vragen of meer weten? Mail naar stadsraaddiepenheim@gmail.com of kijk op hun facebookpagina.