Eddy

41

‘t Is awier mennig joar elene da ‘k ‘m in de klasse harre.

Eddy, de Pietje Bell van Loarne en umstreek’n. N’n gold’n hatte, mar aaltied wat bie’n echt’n.

Ik kwamme ‘m les op ne reünie van ziene klasse teg’n. Vieftug joar oold was den spalmiejak awier.

Net zovölle pröätjes as vrogger. En de ondöchte straal’n um nog aaltied oet de oog’n.

Bienoa veertig joar elene, ginge wie met de zesde klasse, zo rondumme Sunterkloas, noar n’n toneelveurstelling in de schouwburg van Dèm’nter.

N’n mooi’n stea op ’t balkon. Ik harre  miene meuge waarschouwd dat zee gin kunst’n moss’n oethaal’n doarboam. Moj nòòit zegg’n. Dat sprek!

Eddy, den smiesterbuul, ging noar zien moô en vroog heur um zakgeld, want zee mogg’n “snoep metnemm’n van de meister”!! Joa, joa……

Allene, hèè koch gin snoep, ma n’n zak met doparft’n. Doparft’n?? Joa, dòparft’n!

Tied’n’s de veurstelling ginge vanof ’t balkon dee rot dinge noar bened’n smiet’n. Zelfs op de bekkn’s van de trommelaar, in ’n orkestbak, kwamm’n zee trechte….. Pling!!!…..

N’n vrömd’n meister kreeg d’r bened’n ok ne serie op de plette: “Was tattan?” Met n’n helligen kop kwamme boam.  “Wee dut dat?!”

“Eddy!!!!”

Hee kreeg n’n best’n schoer deur de bene. “Inlèvr’n den buul, wa mène ie!?!”

Allene bie ’t oaverhandig’n ging d’r iets vreselijk mis. Den toet’n schot ‘m oet de hâne en honderd’n arft’n roll’n oaver ’t balkon. Van boam noar beneed’n.

Deur de konstenasie lag ‘t toneelstuk èèm stille.

’n Half joar later ginge wie op schoolkamp noar “de Heksenlaak” in Zwiep. Halverwège mos in Lochem, noa n’n rondleiding deur de karke, n’n toor’n word’n beklomm’n. ’t Was woensdag. Marktdag. Eddy en n’n paar van ziene kammerö hadd’n met wat zakgeld eier e koch. Leefebrieje!  Van veertig meter hoge ging’n zee, met völle wille, marktkreume, koopleu en kooplustig’n bekogl’n.

In ’n ummezeen was de markt gel van ’n eierstruif.

Ik was goôd hellig in de kop. Bepaald gin vrolijk begin van ’n meerdaags schoolkamp. Das wisse.

Veertig joar later, aj herinnering’n ophaalt op ne reünie met ‘t zovölste glas bier in de hâne?

Joa, dàn wa!!

Casper Bruinink