Disclaimer

Disclaimer

Deeps Nieuws valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Stadsraad Diepenheim. De redactie heeft deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld en spant zich er voor in om de inhoud van deze website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Alle gegevens over activiteiten, data, aanvangstijden en prijzen op deze website zijn onder voorbehoud. Beweringen en meningen, geuit in artikelen en recensies op de website zijn die van de auteur(s), inzenders en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Veel van het nieuws wordt door Diepenheimse verenigingen, ondernemers en burgers aangeleverd. De Stichting Stadsraad Diepenheim aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie of gevolgen van veranderingen. Als u informatie op onze website leest waarvan u denkt of weet dat het de verkeerde informatie is, willen wij u vragen ons daarvan direct op de hoogte te stellen. Deze site kent links naar andere websites. Stichting Stadsraad Diepenheim is niet aansprakelijk  voor de inhoud van die sites en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. U dient hiervoor de algemene voorwaarden, het privacy beleid, de disclaimer en copyright van de betrokken site die u bezoekt te raadplegen.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:
De eigenaar van de website: Stadsraad Diepenheim.
Gebruik(en): alle denkbare handelingen.
U: de gebruiker (bezoeker) van de website.
De content: alle in de website aanwezige inhoud.

Het onderstaande is van toepassing op alle pagina’s van Deeps Nieuws. Door deze pagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.