Diepenheimse lintjesregen…, hartelijk dank!

32

Wij waren verrast. Wij werden, ieder op zijn eigen manier, vanuit Diepenheim naar het gemeentehuis Hof van Twente gelokt.  In het gemeentehuis werd het duidelijk waarom. We zagen talrijke bekenden. We werden, ieder één voor één toegesproken door de burgemeester Nauta. Een opsomming, wat we als vrijwilliger zoal hadden gedaan.

Dan geheel onvoorbereid reageren op de toespraak. Johan wees erop door alles samen te doen, tot de beste resultaten komen in verenigingen, organisaties, e.d.

Jan tipte het probleem aan bij verenigingen om nog vrijwilligers te vinden: een oproep aan jongeren.

Willemien: “Betrek de jeugd, hoe jong ze ook zijn, bij de organisatie van activiteiten”.

Wij danken iedereen, die zich hebben ingezet de toekenning van de onderscheidingen mogelijk te maken en de organisatie van het gebeuren op 26 en 27 april.

Tot slot willen we iedereen bedanken voor de felicitaties, mondeling of schriftelijk, al dan niet gepaard gaande met een mooie attentie.

Johan Altena

Willemien Morsink

Jan Boink