Harold aan de Stegge verwelkomt bijzondere amfibieën

289

In Diepenheim, op het perceel van Harold aan de Stegge aan de rand van het Westerflier, wordt de eerste poel aangelegd voor de boomkikker, knoflookpad en kamsalamander. Deze poel is onderdeel van het project Poelen in Overijssel waarin een gezond water- en landbiotoop voor deze en vele andere plant- en diersoorten wordt gecreëerd.
Naast deze poel, worden er op verschillende plekken in Overijssel poelen aangelegd en hersteld. Behalve in Diepenheim, staat ook de aanleg en het herstel van poelen in het Vechtdal bij Dalfsen en in Oldenzaal op de planning.

Harold is trots dat hij een bijdrage kan leveren aan de biotoopverbetering voor verschillende plant- en diersoorten: “De afgelopen jaren heb ik veel geïnvesteerd in de verbetering van het landschap in en rond mijn erf. Zo heb ik mijn erf landschappelijk ingericht en, met ondersteuning van uilenwerkgroep de Hofvogels, verschillende uilenkasten geplaatst waarin ik de kerkuil en steenuil heb mogen verwelkomen. Daarnaast heb ik een thuisbioscoop en werk ik aan een Kenniscentrum. Beide middelen zet ik in om mensen bewust te maken van hun bijdrage aan het landschap. Via De Hofvogels kwam ik in contact met Martin Degen, veldadviseur bij Landschap Overijssel. Met de aanleg van deze poel, draag ik ook mijn steentje bij aan de watersoorten in mijn omgeving en hoop ik anderen te inspireren.”

Leefgebieden versterkt
De leefgebieden van de boomkikker, knoflookpad en kamsalamander staan onder druk. De grootste oorzaken hiervan zijn de achteruitgang van de kwaliteit van hun leefgebied en de versnippering hiervan. Martin Degen, adviseur natuur en landschap bij Landschap Overijssel, vertelt: “We richten ons in dit project op het actuele en het potentiële leefgebied van de doelsoorten. We bepalen per gebied welke maatregelen nodig zijn. Zo verbeteren we de kwaliteit van bestaande poelen, herstellen we poelen en worden zowel nieuwe poelen als landschapselementen aangelegd. Denk aan houtwallen en ruigtebosjes. Daarnaast helpen we met het beheerplan, zodat eigenaren in de gebieden weten hoe ze de biotopen goed kunnen beheren. Doordat Harold bezig is om zijn  perceel verder landschappelijk in te richten, is deze poel erg kansrijk voor de doelsoorten.

Steun van de omgeving
Dit project wordt mede gefinancierd door de Provincie Overijssel (in het kader van de Subsidieregeling ‘Verbeteren condities aandachtsoorten). Binnen deze regeling wordt ook een poelenproject in de Kop van Overijssel uitgevoerd. Martin: “Naast de steun van de provincie, is ook de hulp van inwoners noodzakelijk. Veel poelen liggen op particuliere gronden en om ze te herstellen, hebben we hun hulp nodig. Gelukkig kunnen we rekenen op deze hulp en zien we grote motivatie vanuit de omgeving om hun steentje bij te dragen aan het landschap van deze doelsoorten. Onze gezamenlijke wens is dat deze gebieden een waar paradijs worden voor de boomkikker, kamsalamander en knoflookpad!

Overijssel is prachtig en waardevol en biedt veel afwisseling voor mens, plant en dier. Al dit moois moet beschermd worden voor onszelf en de generaties na ons. Landschap Overijssel beschermt en ontwikkelt het landschap in Overijssel al meer dan tachtig jaar, neemt eigen verantwoordelijkheid hierin en spoort anderen aan hun verantwoordelijkheid te nemen. In de eigen 56 natuurterreinen, maar ook in het cultuurlandschap. Samen met ruim 3000 grondeigenaren, 9000 donateurs, 7000 vrijwilligers, Overijsselse bedrijfsvrienden, de Nationale Postcode Loterij en de provincie Overijssel. Meer informatie over het waardevolle Overijssel en hoe dit landschap te beleven vind je op www.landschapoverijssel.nl.