Diepenheim kiest voor Henny Zandjans

91

De stemmen voor een Kunstwerk op het Plein onder de Platanen zijn geteld. Barones de Vos van Steenwijk van Huis te Diepenheim onthulde zondagmiddag het ontwerp waarvoor de inwoners en aangeschreven organisaties in meerderheid kozen. Ze sprak vol bewondering over de door de ‘Deepse’ kunstenaars Anton ter Braak, Karin Hodes en Henny Zandjans voorgelegde ontwerpen. Drie heel verschillende, aansprekende ontwerpen. “Alle drie verdienen een plek op ons ‘Olympisch’ podium, we zijn trots op jullie,” waarna ze het ontwerp van Henny Zandjans onthulde.
Zandjans reageerde verheugd op de voorkeursstem van Diepenheim. “Natuurlijk ben ik er heel blij mee.”
De initiatiefnemers, Willem Teger en Geert Jan Bittink, zijn vooral ook opgelucht: “De inwoners van Diepenheim hebben de ideeën aangedragen voor de herinrichting en opwaardering van het Plein onder de Platanen en Diepenheim heeft het idee van een aansprekende Kunstwerk op het Plein omarmd. Daar zijn we blij mee. Dit is wat Diepenheim wil en dat zullen we uitdragen. Nu ook de keuze voor het ontwerp van Henny Zandjans bekend is gaan we de volgende fase in. Overleg met Henny, met de gemeente en met Odin landschapsontwerpers over de exacte locatie van het Kunstwerk in het nieuw gerealiseerde groenvlak op het Plein onder de Platanen. We willen dat het Kunstwerk een ware ‘eye-catcher’ wordt, een beeld dat inwoners en bezoekers van Diepenheim in de toekomst blijvend herinnert aan de ontstaansgeschiedenis van ’t stadje Diepenheim. Door inwoners zijn ook nog enkele ideeën aangereikt ten aanzien van het ontwerp van Henny, o.m. de eventuele plaatsing van een bankje rondom het Kunstwerk. Ook dat zal onderwerp van bespreking zijn, zoals bijvoorbeeld ook de afmetingen van het Kunstwerk. Nadat het ontwerp definitief is en de kostenraming ook bekend wordt, gaan we de financiële haalbaarheid onderzoeken, o.m. via fondsenwerving.”