Deeps Nieuws maakt doorstart!

149

De afgelopen maanden hebben de redactieleden van Deeps Nieuws en de Stadsraad Diepenheim  samengewerkt aan de doorstart van Deeps Nieuws. Na een aantal overleggen waarin afspraken zijn gemaakt, kunnen we melden dat Deeps Nieuws weer beschikbaar is voor Diepenheim zowel op papier als digitaal. De website www.deepsnieuws.nl is sinds dinsdag 25 augustus weer online. Deze week valt het Maandblad weer bij u als lezer in de brievenbus.

In de laatste weken van 2019 moest Stichting De Heerlijckheid Diepenheim ophouden met haar activiteiten waardoor ook voor Deeps Nieuws het doek viel. De redactie van Deeps Nieuws moest daardoor ook haar werk, nieuwsvoorziening voor Diepenheim, staken maar wilde wel graag door.
De redactie heeft contact opgenomen met de Stadsraad voor een doorstart van Deeps Nieuws. De Stadsraad zag de meerwaarde van een eigen nieuwsvoorziening voor én door Diepenheimers in. Wij hebben samen met de redactie de schouders eronder gezet en hebben duidelijke afspraken gemaakt.

De Stadsraad heeft eerst contact gezocht met Stichting de Heerlijckheid die nog steeds eigenaar was van de domeinnaam www.deepsnieuws.nl. Voor het symbolische bedrag van 1 Euro is deze domeinnaam eigendom geworden van Stichting Stadsraad.
Nadat de Stadsraad eigenaar was geworden van de domeinnaam www.deepsnieuws.nl heeft zij met de redactie van Deeps Nieuws afgesproken dat de redactie gaat werken onder de vleugels van Stichting Stadsraad Diepenheim. De redactie is hierbij zelf verantwoordelijk voor de hele organisatie rond Deeps Nieuw zoals de financiën, regelen van laptops, het drukken en verspreiden van het blad en het werken volgens een jaarlijks vastgestelde begroting die borgt dat alle kosten worden gedekt uit inkomsten van sponsoren. De sponsoren zijn ondernemers en instellingen die met hun logo op de website of in het maandblad komen te staan.

De Stadsraad hoopt op deze manier een zelfstandige en onafhankelijke nieuwsvoorziening in Diepenheim te borgen.
Het was de bedoeling dat Deeps Nieuws afgelopen april al weer zou starten maar de Coronacrisis en de lockdown gooiden roet in het eten. Alle lokale activiteiten werden afgeblazen, er was weinig nieuws te melden en er braken onzekere tijden aan voor de lokale ondernemers oftewel de sponsoren van Deeps Nieuws. Maar nu, na een “radiostilte” van 8 maanden, is het dan zover: de redactie heeft voldoende sponsoren om door te gaan met Deeps Nieuws.

Wij wensen de redactie veel succes en alle Diepenheimers en andere belangstellenden weer veel leesplezier!

Stichting Stadsraad Diepenheim