De vlag van Diepenheim

213

Het is altijd een fleurig gezicht: het uitrukken van de Schutterij. Niet in de laatste plaats veroorzaakt door de acht wapperende vlaggen die worden meegevoerd. Links vooraan de vlag van de Schutterij en bij de start rechts vooraan de zwart-witte vlag van het Nijenhuis. Daarachter de rood-witte vlag van Huis te Diepenheim en de blauw-grijze van Huize Warmelo. Na elk bezoek aan een kasteel wisselt de vlag rechts vooraan met de vlag van het te bezoeken kasteel. Verder is er ook de geel-blauwe vlag van Diepenheim, de Nederlandse vlag, de Overijsselse vlag en tenslotte de vlag met het Twentse Ros.

De Diepenheimse vlag wapperde voor het eerst in 1976 bij de opening van het toenmalige gemeentehuis aan het Looiersplantsoen. De vlag heeft 7 banen geel-blauw-geel, net als de kleuren uit het gemeentewapen dat reeds in 1819 door de Hoge Raad van Adel was vastgesteld:
“Een schild van goud beladen met drie berenklauwen van lazuur. Het schild gedekt met een kroon van goud”. De bijbehorende oorkonde hing jarenlang in de burgemeesterskamer, maar hangt nu bij Old Deep’n in de Maalderij. Helaas ontbreekt het zegel en is de oorkonde licht beschadigd toen deze vroeger eens werd uitgeleend. De drie smalle blauwe banen in de vlag symboliseren de drie berenklauwen. De schijf met kruis op 1/3 van de vlaglengte symboliseert de oudste woonkern, het oude Stedeke. De gele banen symboliseren de vier landgoederen. De brede buitenste banen de twee grootste Diepenheimse landgoederen Nijenhuis en Westerflier waartussen het Stedeke geklemd ligt.