De verkiezingsresultaten in Hof van Twente

119

Op woensdag 22 november vonden de verkiezingen voor de leden van de Tweede Kamer plaats. In Hof van Twente was het opkomstpercentage 86,01%. Er hebben in totaal 28.184 stemgerechtigden hun stem uitgebracht. De stemmen zijn inmiddels geteld en de voorlopige uitslag is bekend.

Het opkomstpercentage van Nederland lag een stuk lager (78,2%). Burgemeester Ellen Nauta: “Het hoge opkomstpercentage in onze gemeente toont aan dat onze inwoners hun democratisch recht hebben gebruikt en dat is een goed teken. Ook ben ik trots op onze vrijwilligers, stembureauleden, tellers, medewerkers van Burgerzaken, de buitendienst Gildebor en de vele anderen. Hun inzet heeft ervoor gezorgd dat de inwoners van Hof van Twente hun stem konden laten horen.”

De top 3 in Hof van Twente:

  • Nieuw Sociaal Contract (NSC) 6282 stemmen
  • Partij voor de Vrijheid (PVV) 5188 stemmen
  • VVD 3484 stemmen

De VVD wordt op de voet gevolgd door de BBB met 3351 stemmen.

Uitslag verkiezingen per politieke partij.

De uitslagen van de verkiezingen per politieke partij in Hof van Twente

Het gaat om een voorlopige uitslag. De uitslagen van de verkiezingen in Hof van Twente worden onderdeel van de landelijke totaaluitslag die op vrijdag decemberwordt vastgesteld. De uitslag van de verkiezingen is definitief na de vaststelling door de Kiesraad.