“De Tuin der Lusten”

35

Ik harre zitt’n leaz’n in ’n kunstbook oaver Hieronymus (Jeroen) Bosch, schilder oet Broabant, den leav’n an ’t eane van d’n 15e en begin 16e eeuw. Dat moj wal effen wett’n veur ’t volgende verhaal.

’t Was loom wear den dag, akelig loom wear. Miene oogleed’n veel’n dan ok zachkes dale.

Deur n’n donker’n tunnel, woar allerlei naakte gedrochte’n rondspookt’n, beland’n ik in een visioen.

En mill’n in de Tuin der Lusten zagge ik de organisatie van Kunst’n op Stroate.

Zee woll’n ne naked walk parade organiseer’n deur oons Stedeke, zèd’n zee, onder ’t motto:

veur Deeps’n, deur Deeps’n.

En hier deed’n ze inspirasie op.

De belangstelling blek, teg’n alle verwochting’n in, onmeunig groot te wène.

Ons Genoegen was d’r bie, zee ging’n achterumme en zol’n  in ’t mill’n van de Grotestroate vanoet ’n goard’n van Marieke* bie de parade ansloet’n.

Vrouw’n van Nu deed’n ok met op witgeschoerde klumpkes umme hun oorspronkelijken ofkomst neet te verlooch’n.

’t Bestuur van Old Deep’n. Van oet ’n Haag’n kwamm’n zee an ’t eane van ’n stoet: de keerls op de hoge velocipède en doarveur de vrouwleu op de draisine loopfietskes oet 1817.

De dames van Time Out 1 verscheen’n, vanoet ’t Looiersplantsoen, totally body painted.  Dansend, dwars deur de parade, zorg’n zee veur ’t neudige vemaak.

Halverwège ontstond enige consternatie toen Hanna van Foekveer’n Dina* met heure blote hangbörste tusken de spiel’n van ’n dranghekke vaste bleef zitt’n.

Gelukkig waar’n Ard* en Wouter* van de brandweer tiedig ter plekke um ’t meanske oet heure benarde positie te help’n.

Misschien wat emotioneel ongemak, mear fysiek heel zee d’r, boet’n wat rooie striem’n, niks an oaver.

Ok de deerns van slager Kastelein* waar’n van de pattieje.

A mos Jolanda* d’r wal op e weez’n word’n dat zee heur schortje nog veur had.

De Harmonie was d’r. Zonder ’t nieje uniform. Natuurlijk!  Allene de pette was toostoane. De grote tromme was d’r neet bie, moch neet, en dat was ok wal weer te begriep’n.

En zo leep’n d’r nog völle meer met; allene, mar ok in groepsverband:

Wat dach ie van Krieties met Joke* in ne bolderkoare, de vrouwleu en de maansleu van de Schutterieje zonder oetzundering en Erica* met heure kiekkaste; zee moch in verband met de wet op de privacy allene foto’s met raster maak’n. Buurtzorg met mondmaskers veur.

Wim* en Gerrit*, het technisch audio duo, zatt’n in “het Narrenschip” en zee dreij’n, met de repeatknop in e drok, ’t leedke ” Land van Maas en Waal”: “Doar trök oaver heuvels en boss’n de stoet van het circus Jeroen Bosch.”

Ok de metwarkers van de Spar hadd’n geerne met e loop’n. Zee moch’n neet van A.J.* Noe stond’n zee sneu met zien all’n te gloep’n veur de glaz’n deure.

’t Was nog wal effen een ding e wes wee de parade veurof zol goan um te leid’n.

Spontaan had Andrè M.* zich an e meld.

Hee had immers ervaring met ’t zwaai’n van allerlei gerei en det was ‘m twintig joar e lene good of e goane.

Zo kwam ’t  Deepse volk an op ’t festivalterrein an de Borculoseweg.

Ruth* stond op n’n verhoging te prèkebuul’n. Toen zee met ’n ongeleuflijk gekraak deur ’t holtwark van n’n sinaasappelkiske zakk’n en dale pleer’n met de proem’n in ’n “drek”.

Ard* en Wouter*, inmiddels ervaringsdeskundig’n, heelp’n heur oaverène, terwiel Tonnie F.* veur ne nieje kiste zorg’n.

Doar kwam toch nog Kiefemme* anzett’n.

Eig’nwies asse groot is, was e, teg’n alle ofsprak’n in, via ’t Deepse Brook e goane met zien hundje.

Langzaam kwam ik* wier terugge oet den “heerlijk’n” dreum en klapp’n ik het dikke kunstbook dichte.

‘N naked walk deur Deep’n?

Met dee gedachte bleef veur mie allene, ‘n zoaterdag langs de Heer’nhuze, op ’t leste weekend van September oaver.

  1. De warkelijke naam’n van de leu met n’n steerntje bunt, vanwege privacygeveuligheid, bie de redactie van dit blad bekend. 

Casper Bruinink*