De Stadsraad

93

De Stadsraad Diepenheim heeft in samenwerking met de OVKK (Overijsselse Vereniging voor Krachtige Kernen) een visie opgesteld voor Diepenheim. De visie is een ambitieplan om in beeld te brengen hoe Diepenheim er in 2030 uit kan zien. Ook zal deze visie door de Gemeente Hof van Twente kunnen worden gebruikt voor de te maken omgevingsvisie.

Om Diepenheim leefbaar te houden zijn er een aantal thema’s en uitdagingen opgesteld. Thema’s die worden behandeld zijn: Leefbaar en Vitaal Diepenheim, Wonen, Verenigingen en Sport en Kunst, Cultuur en Recreatie. Hierover is de Stadsraad in overleg geweest met verenigingen, stichtingen en inwoners, deze hebben hun visie gegeven over de huidige stand van zaken en gewenste/noodzakelijke veranderingen. Diepenheim wil leefbaar blijven voor jong en oud en zal daarvoor uitdagingen moeten aangaan.

Voor een leefbaar en vitaal Diepenheim is het onder meer van belang dat OBS Stedeke en het Wozoco de huidige kwaliteit behouden en zodra dit nodig is kunnen optimaliseren. Het is ook wenselijk dat hier uitbreidingen en aanpassingen kunnen plaatsvinden. Bij het Wozoco is de komst van 24-uurszorg van groot belang. Verder is het belangrijk dat de dagelijkse boodschappen in Diepenheim kunnen worden gedaan en dat thuiszorg, apotheek en de huisarts aanwezig zijn.

Inwoners van Diepenheim wonen vooral in eigen woningen, 75% van de woningen is van particulieren. 25% van de woningen zijn huurwoningen. In de laatste jaren is er veel gebouwd op plan Noord en daarbij bleek dat jonge Diepenheimers daar graag gaan wonen. Ook het wonen in het Wozoco, met de noodzakelijke en gewenste zorg, is belangrijk. Nu het huidige Plan Noord uitontwikkeld is, gaat de Stadsraad in overleg met de Gemeente kijken naar nieuwe bouwlocaties.

Het rijke verenigingsleven dat Diepenheim heeft willen we ook als Stadsraad graag in stand houden. Het verenigingsleven speelt een grote rol in de Diepenheimse samenleving. Verenigingen organiseren jaarlijks veel grote en kleinere evenementen waar veel bezoekers op af komen en waar veel Diepenheimers aan deelnemen. Besturen van de vele verenigingen wordt een probleem dat alleen opgelost kan worden door samenwerking. Een grote wens van de Stadsraad is clustering van alle sport op “De Koppel”, ook de binnensporten zouden hier in een sporthal moeten kunnen plaatsvinden. Een goede aanzet van de samenwerking tussen verenigingen is inmiddels al gezet met de realisatie van de ontmoetingsplek op “De Koppel”.

Kunst, cultuur en recreatie brengen jaarlijks veel bezoekers naar Diepenheim. Ontwikkeling van nieuwe evenementen en het verder ontwikkelen van bestaande evenementen moeten er voor zorgen dat Diepenheim aantrekkelijk blijft voor toeristen. Samenwerking en afstemming zijn ook hier belangrijke elementen. Een goede combinatie van kunst en cultuur en horecavoorzieningen zal er toe bijdragen dat de toerist Diepenheim blijft bezoeken. De Stadsraad zal de samenwerking tussen de verschillende organisaties stimuleren en helpen zoeken naar nieuwe uitdagingen.

Naast de mening van de Stadsraad over Diepenheim hebben ook negen Diepenheimers hun visie gegeven over de ontwikkeling van Diepenheim.

De Stadsraad zal in oktober de Stadsvisie bespreken met Diepenheimers. Ook met het College en Raad van de Hof van Twente gaan we in overleg over onze visie en de mogelijkheden om de uitdagingen te realiseren.