De Stadsraad aan het woord…

50

Een belangrijke taak van de Stadsraad is luisteren naar Diepenheimers die vragen, ideeën, of zorgen hebben.

Maar we luisteren niet alleen, we zijn ook betrokken en actief bij diverse projecten en initiatieven die in ons Stedeke spelen. Komende periode gaan we een aantal van deze projecten/initiatieven verder toelichten.

Groenplan
Op zaterdag 16 september j.l. heeft de Stadsraad in prettige samenwerking met de soos een inloopmoment georganiseerd waarop wij de plannen/ideeën hebben toegelicht die we hebben in het kader van het verder vergroenen van het Plein onder de Platanen. Dit plan is het vervolg op het vergroenen van de Grotestraat waarover we u de eerder hebben ingelicht. Het vergroenen zouden we graag doortrekken naar het plein, zodat dit weer een wat gezelliger plein wordt om elkaar te ontmoeten of even plaats te nemen. Het gaat dan om kleine aanpassingen en verbeteringen, dus duidelijk niet het onderhanden nemen van het hele plein.
Tijdens het inloopmoment hebben we goede ideeën en terechte vragen gehoord die we waar mogelijk meenemen in de verdere uitwerking. Het voornemen is om dit najaar te starten met de werkzaamheden.
Vanuit de gemeente was ook iemand aanwezig om mee te denken en ideeën aan te horen en vragen te beantwoorden.
Mocht u als vrijwilliger willen meehelpen met het uitvoeren van de werkzaamheden of onderhoudswerkzaamheden willen doen, kunt u contact opnemen via stadsraaddiepenheim@gmail.com.

Onkruid
De afgelopen periode hebben we verschillende mensen gehoord over het onderhoud van het gemeentelijk groen en het onkruid dat op de diverse stoepen en in de goten staat. Mensen storen zich hieraan en vragen zich af of er oplossingen zijn dat dit weer netjes wordt gemaakt.
Helaas kunnen we niet anders constateren dan dat dit iets is wat door ons niet 1-2-3 op te lossen is. Dit is afhankelijk van de keuzes die de gemeente maakt. Wel zouden we als inwoners hierin zelf ook een steentje kunnen bijdragen. Het zou daarom mooi zijn als u – wanneer u hiertoe in staat bent – de stoep of goot etc. voor uw huis zo af en toe eens onderhanden zou willen nemen. Het is over het algemeen een kleine moeite en zo maken we met elkaar ons Deep’n een stukje mooier.

De Stadsraad