De Stadsraad aan het woord.. (deel 1)

151

Een belangrijke taak van de Stadsraad is luisteren naar Diepenheimers die vragen, ideeën, of zorgen hebben.

Maar we luisteren niet alleen, we zijn ook betrokken en actief bij diverse projecten en initiatieven die in ons Stedeke spelen. Komende periode gaan we een aantal van deze projecten/initiatieven verder toelichten.

Deze eerste keer staat het zogenaamde “Groenplan” in de schijnwerpers.

Het plan is ontstaan uit een mooie samenwerking tussen lokale hoveniers, bewoners, de Ondernemersvereniging Diepenheim, de IVN en de Stadsraad. Hoofddoelen zijn het creëren van meer biodiversiteit wat tegenwoordig natuurlijk een belangrijk punt is, maar zeker ook het creëren van een mooier aangezicht van de dorpskern, belangrijk voor de vele mensen die gedurende het toeristische seizoen ons Diepenheim bezoeken.

Tot op heden zijn er al een aantal beplantingen gerealiseerd; misschien heeft u wel de kleurrijke bloembollen gezien bij een aantal invalswegen of is het u opgevallen dat een aantal van de boomspiegels (de vakken waarin de bomen zijn geplant) in de Grotestraat mooi zijn aangekleed met groen?

Deze werkzaamheden zijn door de hoveniers uitgevoerd en een aantal vrijwilligers hebben hieraan meegeholpen; zij het door de handen uit de mouw te steken ofwel koffie en/of lunch te verzorgen.

Ook langs deze weg nogmaals dank aan de hoveniers en vrijwilligers !

Helaas hebben we nog niet alle gewenste werkzaamheden kunnen uitvoeren; bij het Drawing Centre komt nog beplanting als ook een aantal resterende boomspiegels van de Grotestraat moeten nog onderhanden worden genomen. Dit zal worden opgepakt zodra dit kan; er worden op dit moment nog werkzaamheden uitgevoerd aan en rondom het oude gemeentehuis en er moeten nog asbest werkzaamheden worden uitgevoerd rondom het Drawing Centre. In een later stadium dus meer hierover.

Mocht u als vrijwilliger willen meehelpen met het uitvoeren van de beplantingswerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden willen doen, vragen hebben over het Groenplan etc, kunt u contact opnemen via stadsraaddiepenheim@gmail.com.

Neemt u ook gerust een kijkje op onze website www.stadsraaddiepenheim.nl / Facebook-pagina of kom eens langs op ons spreekuur, de data worden o.a. bekend gemaakt in het Deeps Nieuws.