De Stadsraad aan het woord..

57

Een belangrijke taak van de Stadsraad is luisteren naar Diepenheimers die vragen, ideeën, of zorgen hebben.

Maar we luisteren niet alleen, we zijn ook betrokken en actief bij diverse projecten en initiatieven die in ons Stedeke spelen. Komende periode gaan we een aantal van deze projecten/initiatieven verder toelichten.

Ook deze derde keer staat in het teken van “groen”.

Eerder dit jaar hebben we al bericht over het zogenoemde “Groenplan”. Om uw geheugen weer op te frissen: dit plan is ontstaan uit een mooie samenwerking tussen lokale hoveniers, bewoners, de Ondernemersvereniging Diepenheim, de IVN, de Kunstvereniging en de Stadraad. Hoofddoelen zijn het creëren van een mooier aangezicht van de dorpskern, belangrijk voor de vele mensen die gedurende het jaar ons Diepenheim bezoeken.

In 2023 hebben we een aantal zaken opgepakt die mooi zichtbaar zijn geworden in het Stedeke, namelijk de bloembollen die in het voorjaar bij diverse invalswegen voor een fleurig aangezicht zorgden en de beplanting van een aantal boomspiegeld (de vakken waarin de bomen zijn geplant) in de Grotestraat.

Helaas konden we niet alle geplande werkzaamheden in 1 periode afronden en moesten we onlangs weer de handen uit de mouwen steken. Dit keer om de resterende boomspiegels bij het oude gemeentehuis (in verband met de verbouwwerkzaamheden) te voorzien van beplanting en om de vakken voor het Drawing Centre in te planten aangezien daar eerst asbest-werkzaamheden dienden plaats te vinden.

Deze werkzaamheden zijn nu afgerond en we kunnen zeer tevreden zijn met het eindresultaat !

Net als vorige keer zijn de werkzaamheden door de hoveniers uitgevoerd en een aantal vrijwilligers hebben hieraan meegeholpen. Ook langs deze weg nogmaals dank aan de hoveniers en vrijwilligers !

Met het voltooien van deze werkzaamheden is er een einde gekomen aan dit project. De Stadsraad hoopt van harte dat deze beplantingen een welkome aanvulling aan de Grotestraat zijn.

Mocht u als vrijwilliger willen meehelpen met het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden of vragen hebben over het Groenplan, dan kunt u contact opnemen via stadsraaddiepenheim@gmail.com.