De omgevingsvisie: waar staan we nu?

68

Sinds de zomer van 2022 werken we aan een overkoepelende visie voor de hele gemeente Hof van Twente. Begin dit jaar gingen we hierover in gesprek tijdens verschillende roadshows. Inmiddels is het gelukt om steeds meer stukjes van de puzzel te leggen. In het voorjaar van 2024 verwachten we de conceptversie van de omgevingsvisie ter inzage te leggen.

De toekomst van onze leefomgeving
De omgevingsvisie is een visie op de hoofdlijnen van het beleid over de toekomst van de fysieke leefomgeving voor de héle gemeente. Deze sluit aan bij de huidige structuurvisies van de gemeente. De gemeenteraad heeft thema’s geformuleerd die een plek krijgen in de visie. Deze thema’s zijn samengebracht in vier hoofdlijnen: herkenbaar, leefbaar, duurzaam en ondernemend.

Waar staan we nu?
In februari en maart 2023 organiseerden we, samen met de verschillende dorps- en stadsraden en buurtschappen, in totaal acht roadshows. Ruim 600 mensen hebben deze roadshows bezocht en hun inbreng gegeven. In de daaropvolgende maanden zijn we als gemeente aan de slag gegaan met het vertalen van deze input. Eind oktober 2023 is de gemeenteraad geïnformeerd over welke input we opgehaald hebben bij onze inwoners.

Hoe nu verder?
Nu we bijna alle puzzelstukjes verzameld hebben, kunnen we het uitwerken tot een conceptversie van de omgevingsvisie. In het voorjaar van 2024 bespreekt de gemeenteraad dit concept. Wanneer de raad akkoord gaat, wordt de conceptversie ter inzage gelegd.
Tijdens de inzageperiode organiseren we inloopbijeenkomsten. Zo kunt u als inwoner,
ondernemer of bijvoorbeeld maatschappelijke organisatie, gerichte vragen stellen of een
mondelinge toelichting geven als reactie.

Na de ter inzagelegging verzamelen en beoordelen we alle reacties. Op basis daarvan wordt besloten of de conceptversie van de omgevingsvisie nog gewijzigd moet worden. Daarna wordt de omgevingsvisie inclusief eventuele aanpassingen voorgelegd aan de gemeenteraad voor vaststelling. We koersen op dit moment op het vaststellen van de omgevingsvisie rond de zomer van 2024.

Waarom een omgevingsvisie?
In de omgevingsvisie komen thema’s als wonen, werken, welzijn en noaberschap terug, met specifieke kenmerken voor de kern of buurtschap waar u woont, recreëert of werkt. Zo hopen we te versterken wat onze kracht is en te stimuleren waar nieuwe initiatieven nodig zijn. Onze gemeente zit vol groen, historie en kernen met een eigen karakter. Maar welke
ontwikkelingen zetten een kern of buurtschap in zijn kracht? Dat wordt de kern van de omgevingsvisie, ons kompas voor de komende jaren!

Meer weten?
Bekijk de laatste informatie over de omgevingsvisie op de speciaal hiervoor ingerichte
website: omgevingsvisie.hofvantwente.nl