DE EHBO VERENIGING MARKELO – DIEPENHEIM GEEFT UITLEG

90

We zaten jaren achtereen op ’n Veernhof. Doordat deze locatie verkocht werd, moesten wij op zoek naar een nieuw onderkomen. Gelukkig mogen we de kelder van ’n Veernhof nog gebruiken voor onze opslag. We kwamen vervolgens terecht bij de sporthal in Markelo. Daar hebben we een jaar in gezeten en moesten verhuizen naar een andere zaal omdat de buitenschoolse opvang er in kwam. Daarna moesten we uit de sporthal, want het werd een GGD priklocatie voor Covid 19. We zitten nu tijdelijk in de Welp. Doordat onze lessen geen doorgang konden vinden i.v.m. met corona hebben we een tijdje kunnen nadenken en overleggen met de gemeente over een mogelijke oplossing. Helaas liggen die niet voor het oprapen omdat wij een vereniging zijn die de kosten laag wil houden. We zijn nog in overleg met een aantal organisaties.

De EHBO vereniging Markelo-Diepenheim is een vereniging die bestaat uit ongeveer 75 leden die in het bezit zijn van een geldig diploma “Eerste Hulp” en als zodanig staan ingeschreven. De vereniging is aangesloten bij het overkoepelende orgaan “EHBO-Nederland”.
De EHBO-lessen die de vereniging verzorgt staan onder toezicht van het “Oranje Kruis”. Dit is een landelijke organisatie die erop toeziet dat de EHBO lessen gegeven worden volgens vastgestelde richtlijnen.

Wij verzorgen opleidingen en herhalingscursussen op het gebied van Eerste Hulp. Eerste hulp verlenen aan kinderen, AED hartreanimatie en een volledige Eerste Hulp opleiding, tevens verzorgen wij de modules Wandelletsel en Alcohol en drugs.

Daarnaast wordt op aanvraag van een vereniging in opdracht van de uitgegeven  vergunning door de gemeente assistentie verleend bij de diverse evenementen in de regio Markelo-Diepenheim. Dus een onmisbare schakel in het leven van en voor de Markelose en Diepenheimse gemeenschap.

Door de Covid 19 maatregel zijn onze collectanten genoodzaakt om later het donateursgeld bij u op te komen halen. Wij hopen op uw begrip. Wilt u een bijdrage storten als donateur of als vrije gift dan kunt u dit bedrag storten op Rabobankrekeningnummer NL45 RABO 03407 54 680 t.n.v. EHBO vereniging Markelo – Diepenheim onder vermelding van uw naam en adres.

Door het donatiegeld blijft de contributie laag voor onze dienstdoende EHBO ers.

De EHBO-ers staan vrijwillig dienst te doen bij de evenementen.

We hopen in september weer een plek te hebben waar de lessen kunnen worden gegeven zodat we in  oktober kunnen starten met de herhalingslessen en de opleidingscursussen.

Heeft U een suggestie we horen het graag.

Heeft u of heb jij dat ook wel eens….

  • Je bent ergens en er wordt iemand onwel
  • Je bent onderweg en er ligt iemand op straat
  • Je bent thuis aan het “klussen” en je raakt gewond
  • Jouw kind komt huilend naar je toe en heeft zich bezeerd

 Wat kan ik nu het beste doen?”

In deze situaties zou het erg handig zijn voor jezelf en voor je medemens als je kennis van Eerste Hulp Bij Ongelukken zou hebben!
Dit is voor bijna iedereen niet moeilijk om te leren en met deze EHBO-kennis “op zak” kun je in allerlei situaties daadwerkelijk hulp verlenen!

Wacht dus niet langer en geef u nu op voor de EHBO cursus.

Voorkomen is beter dan genezen! Daarom geven de meeste ziektekostenverzekeraars een tegemoetkoming in de kosten na het behalen van het erkende Oranje Kruis diploma.

Voor meer informatie over de vergoeding, kunt u contact opnemen met uw ziektekostenverzekeraar.

In de cursus is inbegrepen de module Verbandleer en reanimatie met AED.

Kosten van de cursus bedragen € 200,00.

Cursuslocatie en lesavond zijn nog niet bekend.

De cursus zal bij genoeg deelname in oktober 2021 starten.

Als u vragen heeft of wilt aanmelden voor  de Eerste Hulpopleiding de modules Eerste Hulp aan Kinderen, module Reanimatie met AED, de module alcohol en drugs of de module wandelletsel dan kunt u contact opnemen of een mail sturen naar Hettie Hollander.

Geef u nu op bij onze cursusorganisator per mail of telefonisch:

Hettie Hollander

Loosboersstraat 31

7475 BN Markelo

Tel: 0547 – 362351

Email: ehbo.markelo.diepenheim@googlemail.com