De brandkluis aan de Raadhuisstraat…

82

Als je de Raadhuisstraat inrijdt valt je onmiddellijk op dat de familie Manuel aan het verbouwen is. Er staat een container voor de deur en de ramen zijn geblindeerd met onleesbare teksten. Eigenlijk is Bri aan het verbouwen, André is met andere zaken bezig. Eén van de kamers verbouwt ze tot keramiek-atelier en dat pakt ze grondig aan! De muren, het plafond en de vloer, alles wordt gesloopt en weer opnieuw opgebouwd. En dan is het niet ondenkbaar dat je in zo’n oud huis tot verrassende ontdekkingen komt. Een Twentsch Zondagsblad uit 1912, maar ook de fundamenten van een bedsteekelder. Dat was een gemetselde ruimte onder de bedstee, die vanuit de kamer via een luik te bereiken was. En daar werden in vroegere tijden de aardappelen bewaard. De bedstee was nog goed af te leiden uit een bouwtekening uit 1910 van de familie Steunenberg, adres S 207, de S van Stedeke. Door de Diepenheimers werd het echter Schoolstraat, genoemd naar het oude schooltje achter het gemeentehuis. Officieel kregen de straten eind 1952 de huidige namen, hier dus Raadhuisstraat 2. In die jaren woonde er het gezin van Johan van der Kolk. Zijn vader was getrouwd met een dochter van Steunenberg en Johan was daar in 1938, na een verbouwing, begonnen met een meubelzaak. In 1961 is de familie van der Kolk verhuisd naar de Grotestraat en hun huis aan de Raadhuisstraat werd verkocht aan kapper Floor. 

Sinds 1999 woont het gezin Manuel er. En bij de huidige verbouwing ontdekte Bri onder de vloer een vreemd vierkant gemetseld kastje, afgedekt met een asbestplaat. Voor de betekenis hiervan heeft ze Ben van der Kolk benaderd. En ja hoor, Ben kon dit mysterie voor haar oplossen! Bij de verbouwing in 1938 had zijn vader daar een brandkluis laten metselen. Hij kon zich nog goed herinneren dat zijn vader wekelijks de mat oprolde en dat dan de brandkluis tevoorschijn kwam. Daar zaten papieren in, maar vooral ook geld. De brandkluis onder de mat, het grote geheim van de familie van der Kolk! En Bri kan weer verder met de verbouwing.

 

Uit het archief

Foto van de Raadhuisstraat plm. 1920. In het midden de huidige woning van fam. Manuel. Links kruidenier Bouwmeester (Albert Bouwmeester met paard en wagen), rechts het oude raadhuis.